PDA

View Full Version : Avartar mùa Halloween năm 2010sieuquay1101
10-28-2010, 02:19 PM
Chỉ còn vài ngày nữa là Halloween chính thức bắt đầu. Ở TP HCM, không khí lễ hội hóa trang đang tràn ngập từng góc phố ngõ hẻm, đặc biệt là những con đường bán đồ hóa trang như Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), Võ Văn Vân (quận Thủ Đức)...

Mình gửi đến các bạn bộ avatar sưu tập được
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-1.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-2.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-3.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-4.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-5.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-6.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-7.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-8.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-9.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-10.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-11.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-1.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-12.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-13.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-14.gif

sieuquay1101
10-28-2010, 02:21 PM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-15.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-16.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-17.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-18.gif
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-19.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-20.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-21.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-22.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-23.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-24.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-25.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-26.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-27.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-28.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-29.gif

sieuquay1101
10-28-2010, 02:24 PM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-30.gif
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-31.gif
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-32.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-33.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-34.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-35.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-36.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-37.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-38.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-39.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-40.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-41.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-42.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-43.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-44.gif

sieuquay1101
10-28-2010, 02:26 PM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-45.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-46.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-47.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-48.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-49.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-50.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-51.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-52.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-53.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-54.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-55.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-56.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-57.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-58.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-59.gif

sieuquay1101
10-28-2010, 02:28 PM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-60.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-61.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-62.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-63.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-64.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-70.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-65.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-71.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-66.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-72.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-67.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-73.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-68.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-74.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-69.gif

sieuquay1101
10-28-2010, 02:30 PM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-75.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-83.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-76.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-84.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-77.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-85.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-78.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-86.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-79.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-87.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-80.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-88.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-81.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-89.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-82.gif

sieuquay1101
10-28-2010, 02:31 PM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-90.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-98.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-91.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-99.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-92.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-100.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-93.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-101.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-94.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-102.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-95.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-103.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-96.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-104.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-97.gif

sieuquay1101
10-28-2010, 02:33 PM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-105.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-113.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-106.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-114.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-107.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-115.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-108.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-116.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-109.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-117.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-110.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-118.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-111.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-119.gifhttp://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween-112.gif

sieuquay1101
10-29-2010, 09:10 AM
Link tải các hình trên
từ 1-20 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween1-20.rar) : 21-40 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween21-40.rar) : 41-60 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween41-60.rar) : 61-80 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween61-80.rar) : 81 -119 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/10/avatar-halloween81-119.rar)

gifser
11-14-2010, 11:00 AM
Hic hic, hay đó, nhưng biết hơi muộn