PDA

View Full Version : http://gfxlot.com- Kho tư liệu khổng lồ về graphic source,GFXdigiman1
06-14-2011, 05:31 PM
http://gfxcool.com - Kho tư liệu khổng lồ về graphic source
Website cung cấp một thư viện source khổng lồ về graphic đặc biệt là flashden, after effect project, template web có thể nói đầu tiên và chưa nơi nào có!!! (những project after effect của trang videohive.net, template web của themeforest và Flash của activeden đều đc upload đầu tiên và đã đc share rộng rãi) .
Vector:
http://www.gfxlot.com/index.php?do=cat&category=vector
After Effect project:
http://www.gfxlot.com/index.php?do=cat&category=after-effect
Flashden,themeforest template:
http://www.gfxlot.com/index.php?do=cat&category=flash
Stock photo:
http://www.gfxlot.com/index.php?do=cat&category=stock-images
Navitgation
Software
Software
Graphic & Design
3D
CAD-CAM
Portable
Audio & Video
Mac
Photoshop
Photoshop
Action
Brushes
PSD Source
Frame
Plug-in
Web Graphics
Web Graphics
Vector
Stock Photos
Wallpapers
Icons
Web Templates
Art Images
Textures
Tutorials / e-Learning
Tutorials / e-Learning
Art, Drawing & Painting
Misc Tutorials
3D tutorials
2D tutorials
3D Misc
After effect
Flash
Footage
Games
Scripts
Portfolios
Stock Images
Scraps
Sound
Videos
Ebooks
Magazines
Misc