PDA

View Full Version : Goo.gl là dịch vụ rút gọn link nhanh nhấtdelhorno777
11-04-2010, 05:13 AM
Internet đang ngày càng phát triển với sự gia tăng không ngừng của các trang webside hay blog, do đó sự xuất hiện của những dịch vụ rút gọn link chính là một giải pháp tuyệt vời giúp cho người dùng có thể dễ dàng ghi lại những địa chi dài dòng và khó nhớ. http://goo.gl/ chính là một dịch vụ rút gọn được hãng khổng lồ Google đưa ra hồi tháng 12 năm 2009 với tuyên bố là có khả năng bảo mật cao, tốc độ nhạnh và hoạt động ổn định. Và vừa qua trang web http://www.pingdom.com/ vừa đưa ra bảng đánh giá so sánh tốc độ, qua đó cho thấy Goo.gl của Google chính là dịch vụ rút gọn linhk nhanh nhất hiện nay.

Pingdom đã tiến hành thử nghiệm đo thời gian mà các dịch vụ này di chuyển đến trang web gốc và đưa ra kết quả chứng minh Goo.gl hoàn toàn vược trội so với những Is.gl, Bit.ly, TinyURL, Ow.ly, Snipurl, Twurl về tốc độ.


http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11/Bang-so-sanh-giua-cac-dich-vu-rut-gon-link.png

Ngoài tính năng rút gọn link cơ bản, Goo.gl còn cho phép người dùng có xem thêm những thông tin chi tiết của địa chỉ được rút gọn như: trang web gốc, ngày tạo, số lần truy cập, quốc gia, trình duyệt của những người đã bấm vào.