PDA

View Full Version : Hướng Dẫn Nhận Và Luyện Mật Tịch 70 Cao Cấp Võ Lâm 2 ( 8.0.1)mrthotq1
06-12-2012, 08:08 AM
http://dl.dropbox.com/u/39813923/11.JPG
Auto võ lâm 2 GiangHồ TL 8.0.1.1 (http://downloadhostingauto.googlecode.com/files/so2game.zip)
Số lượng người download hiện nay rất lớn nên quá trình download có thể bị lỗi.
Lưu ý sau khi download,chạy file install sẽ tự động tạo thư mục GHTL chứa auto nằm ngoài màn hình nền(Destkop) ví dụ
http://dl.dropbox.com/u/39813923/a.JPG
DOWNLOAD AUTO JX2GIANGHOTL TAI DAY (http://downloadhostingauto.googlecode.com/files/so2game.zip)
Link NoiLoan.net
GHTL8.0.1.1.rar (http://downloadhostingauto.googlecode.com/files/so2game.zip)
Link*Mediafire
http://nh4.upanh.com/b1.s3.d2/8b6fc7a7698d95187ea14678c8776563_40117134.mediaa.j pg (http://downloadhostingauto.googlecode.com/files/so2game.zip)

Minh tiếp tục hướng dẫn sử dụng auto JX2 GIANGHOTL
click file "Giang Hồ TL.exe"
Auto Gianghồ TL cho Võ Lâm II (Update bản 8.0.1.1) (http://downloadhostingauto.googlecode.com/files/so2game.zip)
- tách riêng auto cho mỗi con tha hồ chọn lựa.

Auto :
- Báo danh chiến trường.
- Làm nhiệm vụ Thỏ Nướng.(Yêu cầu chỉnh đúng ngày giờ trên máy để auto làm việc tốt)
- Tự động trồng cây
- đào tài nguyên chiến
-nhặt túi (túi boss Hoàng Kim và túi Trái cây)
- Vượt ải bạn đồng hành (giúp ăn túi thực phẩm khi máu Pet thấp và di chuyển và nhặt rương nếu stick thêm treo acc)
- nộp bát nhã chứng thư

Và những tính năng giúp thuận lợi khi auto :
- đốt pháo
- chế bánh ngô
- bơm máu cho nhân vật khi máu nhân vật < 50%.
- nhận hồi sinh khi cắm treo acc.....