PDA

View Full Version : Thông tin về các hệ máy sẽ có thể cài đặt được iOS 6super_zinngo
06-12-2012, 09:52 AM
Điều không may đối với những người đang sử dụng iPad 1 và iPod Touch Gen 3 khi tin đồn đã trở thành sự thật bởi hệ điều hành iOS 6 (http://vatgia.com/home/quicksearch.php?keyword=dien+thoai) sẽ không hỗ trợ cho các hệ máy này. Theo đó thì các hệ máy di động của Apple sẽ sử dụng được phiên bản hệ điều hành này bao gồm: iPhone 3GS trở về sau, iPad 2 (http://vatgia.com/home/quicksearch.php?keyword=ipad+2) và new iPad (http://vatgia.com/home/quicksearch.php?keyword=ipad+3)hay iPod Touch Gen 4 trở về sau.http://genk2.vcmedia.vn/wQPBIs0f5ma43UmokdeDBBn4DlDtw8/Image/2012/06/applewwdc201211172_a1adc.jpgTham khảo: PhoneArena