PDA

View Full Version : Vũ Thu Phương huyền bí giữa rừng xanh



delhorno777
11-07-2010, 03:41 PM
Cô người mẫu, diễn viên xinh đẹp có dịp khoe bộ trang phục do chính tay mình thiết kế giữa khu rừng xanh mát.


http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11/Vu-Thu-Phuong-huyen-bi-giua-rung-xanh.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11/Vu-Thu-Phuong-huyen-bi-giua-rung-xanh1.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11/Vu-Thu-Phuong-huyen-bi-giua-rung-xanh2.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11/Vu-Thu-Phuong-huyen-bi-giua-rung-xanh3.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11//Vu-Thu-Phuong-huyen-bi-giua-rung-xanh4.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11/Vu-Thu-Phuong-huyen-bi-giua-rung-xanh5.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11/Vu-Thu-Phuong-huyen-bi-giua-rung-xanh6.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11//Vu-Thu-Phuong-huyen-bi-giua-rung-xanh7.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11/Vu-Thu-Phuong-huyen-bi-giua-rung-xanh8.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11/Vu-Thu-Phuong-huyen-bi-giua-rung-xanh9.jpg