PDA

View Full Version : Cướp cũng đángseoseo1111
06-30-2012, 10:27 AM
Đêm khuya, hai tên trộm lẻn vào cửa hàng thời trang, ra tay vơ vét.

Chợt một tên kêu lên:

- Này, nhìn kìa!

- Gì ***? - Tên kia giật mình, tưởng cảnh sát đến.

- Dã man quá, cái áo xấu *** này mà chúng nó dám đề giá 3 triệu. Cướp của bọn này là đáng lắm!