PDA

View Full Version : Registry Reviver 1.2.94 - phân tích các lỗi trong máy tínhbean0007
11-16-2010, 03:22 PM
http://modelset.info/images/el8zcy.jpg

Registry Reviver là một trong những phần mềm thuận lợi nhất, hỗ trợ một cách toàn diện và thuận lợi để phân tích các lỗi trong máy tính của bạn và có khả năng nâng cao hiệu suất hoạt động cho toàn bộ hệ thống.


Khi được kích hoạt chương trình sẽ tự động phân tích và nhận ra các lỗi thường gặp trong Registry của Windows như : các Entries, lỗi tập tin không tồn tại hoặc đã không còn sử dụng, lỗi tồn tại rác do việc gỡ bỏ phần mềm chưa sạch, các khóa của Windows bị lỗi do sử dụng trong một thời gian dài.... Các lỗi này tuy nhỏ, nhưng với số lượng nhiều sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất cũng như tốc độ của máy tính.

DOWNLOAD

Registry Reviver 1.2.94 (http://letitbit.net/download/0118.09954e86b71c8de5b2fc72fc2/RegistryReviverSetup.exe.html)