PDA

View Full Version : Sổ số đặc biệt mã số 7A7 ngày thứ 7 ngày 7 tháng 7 điều kì diệuphanmem213
07-07-2012, 01:30 PM
http://upanh.vb100.vn/upload/in5ruu9539aeowtnty7_thumb.jpg (http://upanh.vb100.vn/viewer.php?file=in5ruu9539aeowtnty7.jpg)

phanmem213
07-07-2012, 02:30 PM
Cây tràm và con naiShare (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://capquanggiganet.com/bvct/phan-mem-diet-virus-phan-mem/45/cay-tram-va-con-nai.html&t=Cây tràm và con nai -&src=sp)
Có một lần, bác Ba Phi trèo lên một cây tràm lấy mật ong. Bác rủi trật tay té bảy ngày mới tới đất. Cây cao quá xá! Khi rơi bác đói bụng quá, cứ ngày phải nấu cơm ăn hai bữa rồi lại té tiếp.

Một bữa khác, trời nắng, bác xuống một cái bàu tắm, giặt áo phơi ngay trên gạc con nai mà không hay. Bác ngủ một giấc, khi dậy thì thấy một ổ ong đóng ở dưới bắp chân. Ăn hết ổ ong mật đến nửa thùng bác mới lấy áo mặc ra về. Con nai lúc đó mới vùng chạy và áo của bác phơi trên gạc nai cũng vừa khô.

Tham khảo thêm tại đây (http://capquanggiganet.com/bvct/phan-mem-diet-virus-phan-mem/45/cay-tram-va-con-nai.html)