PDA

View Full Version : Kiếm ***: Ẩn sơn cao thủ - Tái xuất giang hồMissTeen
11-18-2010, 10:49 AM
Sẽ có rất nhiều hỗ trợ bất ngờ dành tặng game thủ đăng nhập Kiếm *** trở lại sau nhiều ngày nghĩ xả hơi.


Thời gian, điều kiện tham gia

* - Thời gian bắt đầu: 10h00 ngày 20/11/2010.
* - Thời gian kết thúc: 23h00 ngày 30/11/2010.
* - Điều kiện tham gia: Những nhân vật đã không đăng đăng nhập vào game trước thời gian diễn ra sự kiện 30 ngày. (Thoát game và không đăng nhập lại trước 10h00 ngày 20/10/2010).


Phần thưởng hỗ trợ


Những nhân vật có đẳng cấp dưới 79Phần thưởng

* - 01 Huyền Chân Đơn với 2 tỷ điểm kinh nghiệm. (khóa, hạn dùng 60 phút)
* - Kỹ năng hỗ trợ nhân 4 điểm kinh nghiệm, hiệu qua trong vòng 02 giờ.

Điều kiện nhận thưởng

* - Có thời gian không đăng nhập vào game (offline) trên 30 ngày (720 giờ).


Những nhân vật có đẳng cấp từ 80 đến 119Phần thưởng

* - 10 Đại Bạch Câu Hoàn (khóa, hạn sử dụng 03 ngày).
* - 20 điểm Uy danh giang hồ.
* - 05 Huyền tinh cấp 7 (khóa, hạn sử dụng 03 ngày).
* - 02 phiếu giảm giá 30% (khóa, hạn sử dụng 03 ngày).
* - 01 vạn Đồng khóa.
* - 50 vạn Bạc khóa.
* - Giảm giá cường hóa 20% (thời gian hiệu lực 24 giờ).

Điều kiện nhận thưởng

* - Có thời gian không đăng nhập vào game (offline) trên 30 ngày (720 giờ).
* - Tham gia 01 lần chiến trường Tống Kim trong ngày
* - Tham gia 01 lần Vượt ải Bạch Hổ Đường trong ngày.


Những nhân vật có đẳng cấp từ 120 trở lênPhần thưởng

* - 20 điểm Uy danh giang hồ.
* - 01 phiếu giảm giá 50% (khóa, hạn sử dụng 03 ngày).
* - 01 mã bài Bôn Tiêu có kháng tất cả +45 (khóa, hạn sử dụng 30 ngày).
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/11/Kiem-The-an-si-son-lam.jpg
Điều kiện nhận thưởng

* - Có thời gian không đăng nhập vào game (offline) trên 30 ngày (720 giờ).
* - Tham gia 01 lần chiến trường Tống Kim trong ngày
* - Tham gia 01 lần Vượt ải Bạch Hổ Đường trong ngày.
* - Tham gia 01 lần Vượt ải Tiêu Dao Cốc trong ngày.
* - Hoàn thành 01 nhiệm vụ săn hải tặc trong ngày.

* - 01 Thanh đồng luyện hóa đồ, dùng để luyện hóa vũ khí Tần Lăng (khóa, hạn sử dụng 03 ngày).

Thỏa mãn tất cả những điều kiện trên và Vượt qua thành công 02 lần bạch Hổ Đường.Lưu ý

* - Trong ngày khi đăng nhập trở lại vào game, nếu không hoàn thành đầy đủ các tính năng như điều kiện nhận thưởng yêu cầu thì cơ hội nhận thưởng trong ngày hôm đó bị hủy.
* - Mỗi nhân vật chỉ được nhận thưởng một lần duy nhất đối với từng đẳng cấp trong thời suốt thời gian diễn ra hoạt động.
* - Không áp dụng sự kiện này đối với các máy chủ thuộc cụm Phương Kiếm.