PDA

View Full Version : Outpost Security Suite Pro 7.0.4.3400.520.1244bean0007
11-23-2010, 03:18 AM
http://www.tech24.vn/upload/items/712885077_out400.png
Outpost Security Suite Pro là bộ công cụ tổng hợp của award-winning firewall, anti-malware, antispam thông qua bộ lọc rất hiệu quả.
Các chức năng chính của Outpost Security Suite Pro
+Lướt Web an toàn
+Tường lửa gọi là "robust, time-tested firewall" sẽ là công cụ bảo vệ hữu hiệu trước sự tấn công từ các website độc hại (nhúng spyware hoặc virus). Việc kiểm soát các cổng ra vào tường lửa sẽ chặn lại tất cả các đoạn mã độc
+Chặn spyware, virus.

DOWNLOAD

Outpost Security Suite Pro 7.0.4.3400.520.1244 (http://letitbit.net/download/4153.b4eab50de91460c7eeee2c65c/OutpostSecuritySuiteProInstall.exe.html)\