PDA

View Full Version : Tuyển sinh liên thông trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nộicongacho4
07-26-2012, 04:55 AM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongdhaihockinhdoanhcongnghehanoi2012)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012 (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongtrungcaplendhaihockinhdoanhcongnghehanoi2 012)
(HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongdhaihockinhdoanhcongnghehanoi2012) tuyển sinh hệ Đào tạo liên thông (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongbangnghelendhaihockinhdoanhcongnghehanoi2 012) từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2012 (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongnganhquantrikinhdoanhdhaihockinhdoanhcong nghehanoi2012) như sau:

1. NGÀNH ĐÀO TẠO:
- Kế Toán (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongnganhketoandhaihockinhdoanhcongnghehanoi2 012)
- Quản trị kinh doanh (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongnganhquantrikinhdoanhdhaihockinhdoanhcong nghehanoi2012)
- Tài chính ngân hàng (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongbangnghelendhaihockinhdoanhcongnghehanoi2 012)
- Công Nghệ thông tin (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongnganhcongnghethongtindhaihockinhdoanhcong nghehanoi2012)
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Chính Quy (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongnganhquantrikinhdoanhdhaihockinhdoanhcong nghehanoi2012), Tại Chức, Nghề, (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongbangnghelendhaihockinhdoanhcongnghehanoi2 012) Hệ đào tạo từ xa,Trái Ngành học (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongtrainganhlendhaihockinhdoanhcongnghehanoi 2012)…đều được thi ngay (kể cả tốt nghiệp loại Trung bình và Trung bình khá)
3. MÔN THI TUYỂN:
3.1 Hệ TC lên Đại học (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongtrungcaplendhaihockinhdoanhcongnghehanoi2 012) : thi Toán + Mác Lê nin + Chuyên Ngành
3.2 Hệ CĐ lên Đại học (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongnganhquantrikinhdoanhdhaihockinhdoanhcong nghehanoi2012) : thi Mác Lê nin + Chuyên Ngành
4. HỒ SƠ TUYỂN SINH:
- Túi hồ sơ (Phiếu đăng ký tuyển sinh) theo mẫu của nhà trường
- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm (có công chứng)
- 4 ảnh 3x4
5. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
5.1 Thí sinh thi TC lên Đại học (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongtrungcaplendhaihockinhdoanhcongnghehanoi2 012) : Thời gian đào tạo 2,5 năm
5.2 Thí sinh thi CĐ lên Đại học (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongnganhquantrikinhdoanhdhaihockinhdoanhcong nghehanoi2012) : Thời gian đào tạo 1,5 năm
Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học Chính Quy (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongtrungcaplendhaihockinhdoanhcongnghehanoi2 012), bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội cấp (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/tuyensinhlienthongdhaihockinhdoanhcongnghehanoi201 2)
6. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:
Sau khi thi và có kết quả trúng tuyển, học sinh đăng ký địa điểm học theo nguyện vọng Tại các cơ sở liên kết của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/trang2112/lienthongdhaihockinhdoanhcongnghehanoi2012)
7. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
Để tạo điều kiện cho các sinh viên có nhu cầu theo học khóa đào tạo liên thông nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ vào các thời điểm khác nhau như sau:
Đợt 1:Nhận hồ sơ từ 11/2011; Dự Kiến ôn tập : 12/2011
Đợt 2:Nhận hồ sơ từ 01/2012; Dự Kiến ôn tập : 02/2012; Dự kiến thi tuyển: 03/2012
Đợt 3:Nhận hồ sơ từ 03/2012; Dự Kiến ôn tập : 04/2012
Đợt 4:Nhận hồ sơ từ 05/2012; Dự Kiến ôn tập : 06/2012; Dự kiến thi tuyển: 07/2012
Đợt 5:Nhận hồ sơ từ 07/2012; Dự Kiến ôn tập : 08/2012
Đợt 6:Nhận hồ sơ từ 09/2012; Dự Kiến ôn tập : 10/2012; Dự kiến thi tuyển: 11/2012
8. ĐỊA CHỈ MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ SƠ:

Phòng hợp tác liên kết tuyển sinh, Phòng 101 – Tầng 1 (khu nhà 3 tầng bên tay trái) Số 10 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội (Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề Quận Ba Đình)

Yahoo : chut_chit_hn@yahoo.com
Mobile: 0902082112
Liên hệ: Cô Trang – Giáo viên chủ nhiệm (gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để đăng ký ôn tập và dự thi)
………………………………………… ………………………………
Ghi chú:
- Thời gian học vào các buổi tối trong tuần hoặc Tối T6, Ngày T7, CN