PDA

View Full Version : Nâng cấp VMware Tools bằng PowerCLIdelhorno777
12-08-2010, 07:33 AM
Với các cài đặt vSphere, VMware Tools driver cho phép các máy ảo có thể kết nối với ESX hoặc ESXi hypervisor để có được hiệu suất tối ưu, cũng như có thể lợi dụng tất cả các thiết bị ảo hóa hiện hành. Mỗi nâng cấp của VMware ESXi hoặc ESX lại thường có liên quan với nâng cấp cho cài đặt VMware Tools trên các máy khách ảo. Chính vì vậy việc cập nhật liên tục VMware Tools là một nhiệm vụ đối với bản thân bạn.

Một cách khá nhanh chóng và mang tính lặp lại được để nâng cấp VMware Tools là sử dụng PowerCLI, thực thi PowerShell của Vmware. Một số lệnh (Cmdlet) có sẵn sẽ giúp bạn thực hiện công việc này hết sức nhanh chóng; cho ví dụ, Update-Tools Cmdlet trong PowerCLI sẽ cho phép một máy khách có thể nhận một nâng cấp của VMware Tools.

Để sử dụng Cmdlet này, chúng ta hãy lấy một ví dụ đối với một máy ảo DROBO-WS2K8R2-SQL2K8 hiện đang có cài đặt VMware Tools trong tình trạng “out of date” (hình A).


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/12/08/02/70011291793479.jpg

Lệnh PowerCLI dưới đây sẽ cập nhật VMware Tools trên máy ảo đang được nói đến này:

Update-Tools -NoReboot -VM DROBO-WS2K8R2-SQL2K8 -Server VC4.RWVDEV.INTRA

Trong ví dụ này, VM được chỉ định, cũng như vCenter Server (VC4.RWVDEV.INTRA). Khi lệnh được xử lý, nó sẽ được hiển thị trong vSphere Client (hình B).


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/12/08/02/34381291793437.jpg

Lưu ý rằng tùy chọn –NoReboot được chỉ định trong suốt quá trình thực hiện Cmdlet này và đây là điều hoàn toàn mới đối với thực thi PowerCLI đi với vSphere 4.1. Quá trình sẽ không khởi động lại máy ảo và sẽ có ảnh hưởng tức thì đối với hệ điều hành khách Windows. Một nâng cấp VMware Tools trong hầu hết các tình huống sẽ cập nhật driver cho giao diện mạng bên trong máy ảo; điều này sẽ làm mất kết nối tạm thời của máy khách ảo. Đây là thứ bạn cần biết khi sử dụng kịch bản.

Nếu cần cập nhật cho nhiều máy ảo, chúng ta có thể sử dụng một số tùy chọn khác. Tuy nhiên dễ dàng nhất cho việc thực thi là ký tự đại diện trong giá trị -VM. Chúng ta nên để một dòng cho mỗi máy ảo nhằm giúp cho các thực thi rõ ràng nhất.

Theo Techrepublic