PDA

View Full Version : Những mỹ nữ LineAge II ấn tượng nhấtbengocnghech
12-20-2010, 09:26 AM
Bộ ảnh dưới điểm danh những mỹ nữ cosplay LineAge II hoàn hảo và ấn tượng nhất.

LineAge II, sản phẩm game online (http://trochoithoitrang.net) của NCSoft dù tuổi đời đã lớn nhưng vẫn luôn có sức hút mãnh liệt với game thủ *** **** và Việt Nam. Bằng chứng là các server Việt hóa của LineAge II vẫn hoạt động đều đặn với lượng người chơi đông đảo. Bộ ảnh dưới điểm danh những mỹ nữ cosplay LineAge II hoàn hảo và ấn tượng nhất.
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-1.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-2.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-3.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-5.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-6.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-7.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-8.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-9.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-10.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-11.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-12.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-13.jpg

bengocnghech
12-20-2010, 09:26 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-14.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-15.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-16.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-17.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-18.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-19.jpg

bengocnghech
12-20-2010, 09:27 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-14.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-15.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-16.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-17.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-18.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/12/my-nu-line-age-2-19.jpg