PDA

View Full Version : Tranh vui với những chú ruồibengocnghech
06-08-2010, 06:42 PM
Với các diễn viên ruồi cùng vài nét bút chì, những nghệ sĩ nghiệp dư Thụy Điển đã có một bộ sưu tập tranh vui nhộn tái hiện sinh hoạt của con người.
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi1.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi2.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi3.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi4.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruo5i.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi6.jpg

"Mốt mới nhất đấy"
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi7.jpg

Trèo tường xem trộm
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi8.jpg

Ruồi chân dài.
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi9.jpg

Xếp hàng nhảy cầu.
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi10.jpg

"Tớ muốn hắt xì quá!"
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi11.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi12.jpg

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/06/tranhvuivoinhungchuruoi13.jpg

Có đủ các thói xấu.

Theo VNExpress