PDA

View Full Version : Người dùng đã có thể tự đặt ảnh nền trang chủ Googledelhorno777
06-10-2010, 09:55 AM
Hướng dẫn thay đổi ảnh nền trang chủ tìm kiếm Google:


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/CD/02/g1.jpg

Khi vào trang chủ tìm kiếm, người sử dụng sẽ thấy ảnh nền được đặc mặc định của Google.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/CD/02/g2.jpg

Để thay đổi, lựa chọn nút "Thay đổi hình nền" nằm ở ngoài cùng, phaí dưới bên tay trái màn hình.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/CD/02/g3.jpg

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản sử dụng các dịch vụ của Google, màn hình sẽ chuyển đến giao diện để người dùng lựa chọn ảnh từ máy tính cá nhân, trong kho ảnh trực tuyến Picasa của họ hoặc thư viện công cộng hay từ lựa chọn có sẵn của Google.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/CD/02/g4.jpg

Nếu không thích hình nền đã chọn, người dùng chọn "Xóa hình nền" nằm ở ngoài cùng, phía dưới bên tay trái màn hình để thiết lập lại từ đầu.