PDA

View Full Version : áo thun tay dài 99kchogiasinhvien
09-25-2013, 03:43 AM
HÃY CLICK: www.chogiasinhvien.com
Hoặchttp://www.facebook.com/ChoGiaSinhVien
PHONE:01664793938
THÊM BẠNTHÊM VUI
ÁO THUNTAY DÀI 99K
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/AO%20THUN%20TAY%20DAI/TND101_zps758c07be.jpg http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/AO%20THUN%20TAY%20DAI/TDV79_zpsfc87787f.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/AO%20THUN%20TAY%20DAI/TDN32_zps2d8e78d0.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/AO%20THUN%20TAY%20DAI/TDN041_zps37e8f40e.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/AO%20THUN%20TAY%20DAI/TDF38_zps7073f734.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/AO%20THUN%20TAY%20DAI/TD13_zps736031a8.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/AO%20THUN%20TAY%20DAI/TDN35_zps70dd4c63.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/AO%20THUN%20TAY%20DAI/TDN37_zpscb9c90ec.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/AO%20THUN%20TAY%20DAI/TDN36_zps363c1e1b.jpg http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/AO%20THUN%20TAY%20DAI/SE502_zps52a87537.jpg