PDA

View Full Version : Mùa hè trắng tinh khôi với D&Ggamethoitrang
01-27-2011, 05:28 AM
Bộ sưu tập xuân - hè 2011 mà hãng Dolce & Gabbana trình diễn trên sàn catwalk Milan (Italy) lấy tông trắng làm chủ đạo, phối hợp họa tiết ren thanh nhã và sang trọng.
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/bo-suu-tap-xuan-he-2011.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/bo-suu-tap-xuan-he_2011.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/bo-suu-tap-xuan_he_2011.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/bo-suu-tap_xuan_he_2011.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/bo-suu_tap_xuan_he_2011.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/bo_suu_tap_xuan_he_2011.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/bo-suu_tap_xuan_he-2011.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/bo-suu_tap_xuan-he-2011.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/bo-suu_tap-xuan-he-2011.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/bo-suu-tap-xuan-he-2011.jpg