PDA

View Full Version : Thơ vui quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6nhatuyendung
05-28-2014, 05:10 PM
Trung Thu là Tết thiếu nhi.
Cớ sao người lớn lại đi la cà.
Người lớn là trẻ em...già.
Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có...râu.
Trung Thu là Tết thiếu nhi.
Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều.
Đi chơi họ lại làm liều.
Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi.
Nếu mà người lớn không đi.
Làm sao lại có thiếu nhi hả trời.
Đó là quy luật muôn đời.
Trung thu là tết moị người đấy thôi...
=))

chúc mọi người trung thu vui vẻ!!!

nhatuyendung
05-28-2014, 05:11 PM
Hôm nay quốc tế thiếu nhi?????!?
Tại sao người lớn lại đi chơi nhiều?
Chơi nhiều thì lại làm liều
Làm liều thì lại có nhiều thiếu nhi.:)