PDA

View Full Version : HCM - Trích xuất dữ liệu, xử lý dữ liệu, xây dựng website lớn, forum lớnraovatclc-ads
03-02-2011, 06:35 AM
Thành Nhân tốt nghiệp NIIT 2009
Nhận dạy kèm tin học căn bản, lập trình căn bản.
Nhận hỗ trợ các bạn mới làm quen lập trình java thực hiện các dự án.


Vui lòng liên hệ email thanhnhan[at]khuyenmaimoi.vn

Nhận trích xuất dữ liệu trên các bài viết của các diễn đàn.
Nhận xây dựng, sửa đổi các cấu trúc forum, website lớn từ vài trăm đến vài nghìn chuyên mục như raovatclc.com (>1.800 chuyên mục), kể cả các hệ thống do khách hàng tự xây dựng.
Nhận xử lý dữ liệu chuyển từ database cũ sang database mới có cấu trúc khác biệt.
... các vấn đề khác liên quan đến dữ liệu.Chi tiết

1. Trích xuất dữ liệu trên các bài viết của các diễn đàn


Địa chỉ Email, profile thành viên, ... >> dữ liệu đọc được từ browser.
http://img838.imageshack.us/img838/3893/maillist.jpg
Các record, chuyển thành database statement hoặc xây dựng thành database table theo yêu cầu.
http://img823.imageshack.us/img823/4596/dn1l.jpg
Các dữ liệu dành cho người dùng.


2. Xây dựng, sửa đổi các cấu trúc forum, website lớn từ vài trăm đến vài nghìn chuyên mục[/B] như raovatclc.com (>1.820 chuyên mục), [B]kể cả các hệ thống do khách hàng tự xây dựng.
http://img844.imageshack.us/img844/9838/1800va.jpg


Tạo mới.
Sửa đổi.
Chuyển đổi.


3. Xử lý dữ liệu chuyển từ database cũ sang database mới có cấu trúc khác biệt


Không quan trọng kiểu CSDL
Không quan trọng cấu trúc


4. ... các vấn đề khác liên quan đến dữ liệu


Phân tích
Chuyển đổi
Tạo dữ liệu mẫu
Vẽ biểu đồ.
...Vui lòng liên hệ email thanhnhan[at]khuyenmaimoi.vn

bài viết gốc http://raovatclc.com/viewdetail.php?f=107&t=11