PDA

View Full Version : Rừng Xanh Vang Tiếng Đàn Ta Lưthuexeco-citroen
10-22-2011, 03:33 AM
Đàn theo ta đi qua con suối con khe
qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng
Đàn theo ta đi đánh Mỹ đêm ngày
Giữa rừng xanh dậy muôn câu ca
Ta đi trong nắng
Ta đi trong mưa rừng đàn vẫn bên mình
Khi sao thưa trên núi
Khi con nai kêu mồi mà vẫn trên đường
Dù bom đạn lấp đường lấp núi
Ra chiến trường ta vượt thác ghềnh đàn vẫn bên ta tải gạo nuôi quân
Trong gian khó đàn với ta hát tính tang tình, gọi ánh trăng lên dập dìu bên suối
Đàn ơi, giữa rừng núi Vân Kiều, nắng sơm mưa chiều vẫn cùng ta xây chiến thắng.

Người đi qua đây bên con suối con khe mà có biết quê hương Vân Kiều
Diệt quân xâm lăng khắp núi khắp sông
Gió rừng xanh nổi lên nơi nơi
Con chông tre ta cắm
Vây xung quanh buôn làng đạn súng sẵn sàng
Quân xâm lăng Mỹ tới
Quê hương đây sẽ thành mồ chôn quân thù
Người Vân Kiều tấm lòng trong trắng
Như cánh hoa rừng xinh đẹp giữa rừng
Bão tố cây rung mà lòng không lay
Trong gian khó vẫn lớn lên như khóm măng rừng, giữ đất buôn làng giữ bầu trời xanh.
Người ơi, mảnh đất anh hùng vang tiếng ta lư giữa rừng xanh bao la.

Đàn theo ta đi qua con suối con khe, qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng
Đàn theo ta đi đánh Mỹ đêm ngày
Giữa rừng xanh xây muôn câu ca
Ai say sưa diệt Mỹ
Ai ra đi diệt ngụy ở đất quê này
Khi đi qua có nhớ, đây quê hương Vân Kiều rộn vang tiếng đàn
Tình tính tình em dồn chân bước
Ra chiến trường xuôi ngược khắp rừng
Đạn súng trên vai vượt ngàn em đi
Trong gian khó nào sá chi quyết bước trên đường giải phóng quê hương đổ về tuyền tuyến
Đàn ơi theo mỗi bước chân ta dệt tình quê hương