PDA

View Full Version : Mừng Tuổi Mẹthuexeco-citroen
10-22-2011, 03:48 AM
Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang mngày tôi xa mẹ càng gần
Rồi mùa xuân ấy, tóc mẹ trắng bay như gió
Như mây bay qua đời con
Như mây bay theo thời gian

Ôi mẹ của tôi ơi
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi
Đói cơm khát áo biết người nào lo.
Đói cơm khát áo biết người nào lo

Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần
Dù biết như *** tôi vẫn phải tin
Tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ
Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới
Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ