PDA

View Full Version : Giám sát các hoạt động trên máy tính với Elite Keyloggerdelhorno777
06-24-2010, 10:01 AM
Elite Keylogger 4.7 PRO xuất hiện với tất cả các đặc tính mà bạn cần để giám sát những hành động người dùng trên máy tính của bạn với giao diện rất đơn giản. Bạn có thể thiết lập để ghi lại mọi phím trên bàn phím được gõ, những chương trình đã được sử dụng, những website nào đã được ghé thăm…


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100622102527205/1.png

Elite Keylogger ẩn đi đối với người dùng. Nó không hiện trên taskbar, control panel hoặc processes. Trong bài kiểm tra mà tôi tiến hành, nó thậm chí còn qua mặt được cả chương trình quét virus. Nếu tôi không tự mình cài đặt, tôi cũng không thể biết nó tồn tại trong hệ thống của tôi. Sau khi cài đặt, bạn được đưa ra một vài hướng dẫn về cách bỏ ẩn chương trình khi cấu hình.


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100622102527205/2.png

Sau những hướng dẫn cài đặt, chương trình được tải để cho phép bạn lựa chọn.


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100622102527205/3.png

Trên thanh menu bên phải bạn có thể lựa chọn ngày tháng ghi lại nhật ký mà bạn muốn xem. Sau đó bạn chọn loại nhật ký (ghi lại bàn phím được gõ, website được ghé thăm,…) để xem. Chương trình ghi nhật ký có thể gửi email riêng cho bạn. Chương trình ghi lại tất cả các phím được gõ, bao gồm cả password vì *** nó cũng được nhận diện khi gửi bất kỳ thông tin nào qua email.


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100622102527205/4.png

Bạn có thể chọn các mục đặc biệt để theo dõi và cài đặt đặc biệt cho người sử dụng. Thậm chí khi việc ghi các bàn phím được nhấn và các điểm ảnh qua từng 20 giây, bạn cũng không hề nhận thấy việc giảm tốc độ RAM điều đó có nghĩa là phần mềm này mang lại hiệu quả không ngờ.


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100622102527205/5.png

Bạn hãy nhìn những hình trên, phần mềm có thể theo dõi các chương trình đã sử dụng thậm chí thời gian mà bạn mở và đóng chúng.


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100622102527205/6.png

Việc theo dõi các điểm màn hình có thể nói với bạn nhiều về việc dùng các máy tính cá nhân. Tất cả các màn hình có thể dễ dàng xem bằng các ảnh nhỏ và bạn có thể mở rộng khi bạn click vào chúng.

Nếu bạn muốn tìm kiếm một chương trình không thể dò tìm, tài nguyên thấp, và dễ dàng theo dõi bạn nên dùng Elite Keylogger 4.7 PRO. Tải bản dùng thử đầy đủ trong 7 ngày và hãy tự thử nghiệm chúng.

Nếu bạn không quan tâm đến người dùng của bạn biết họ đang bị theo dõi, hãy dùng bản miễn phí Quick Keylogger.


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100622102527205/7.png

Bản dùng thử hiện trên taskbar và có thể dễ dàng dò tìm bởi các chương trình quét virus. Bạn có thể cài đặt mật khẩu cho nhật ký, nhưng người dùng có thể tắt bỏ chương trình nếu họ nhìn thấy. Bản dùng thử có ít chức năng hơn bản có phí nhưng nó có thể ghi lại nhật ký gõ bạn phím của bạn.

Website: http://widestep.com/ (http://widestep.com/)