PDA

View Full Version : Giải quyết tranh chấp khi khai nhận di sản thừa kếtuvanhonnhan
12-03-2011, 02:38 AM
Di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/shop-598/Di-san-va-viec-xac-dinh-di-san-thua-ke.html?&Page12=1&trang=1) là tài sản của người chết để lại cho người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/shop-598/Di-san-va-viec-xac-dinh-di-san-thua-ke.html?&Page12=1&trang=1) có thể là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài sản thuộc sở hữu của người để lại di sản.

Thừa kế (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-189/Thua-ke.html) di sản thừa kế là quyền lợi hợp pháp của người thừa kế (thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật). Tuy nhiên trong nhiều trường hợp việc khai nhận di sản (http://luatsurieng.vn/shop-609/Thu-tuc-khai-nhan-Di-san-thua-ke.html?&Page12=1&trang=1) nảy sinh mâu thuẫn giữa những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc xác định và khai nhận di sản dẫn đến tranh chấp.

Với những luật sư, chuyên viên am hiểu pháp luật về lĩnh vực dân sự, HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html) thực hiện tư vấn cho Quý khách hàng một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết tranh chấp di sản thừa kế như sau:

- Tư vấn xác định tài sản do người chết để lại;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;

- Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế;

- Tư vấn cách thức giải quyết tranh chấp di sản;

- Tư vấn các yêu cầu khác liên quan đến tranh chấp di sản thừa kế và khởi kiện thừa kế.

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
T? khóa liên quan: Thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke.html?&Page1=1);Thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke.html?&Page1=1); di chúc (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke.html?&Page1=1); di chuc (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke.html?&Page1=1); thủ tục khai nhận di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thu tuc khai nhan di san thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tranh chấp thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tranh chap thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thừa kế quyền sử dụng đất (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thua ke quyen su dung dat (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thừa kế đất đai (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thua ke dat dai (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tư vấn pháp luật miễn phí (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1); tu van phap luat mien phi (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); luật sư riêng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); luat su rieng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); dịch vụ luật sư (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); dich vu luat su (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tu van thu tuc khai nhan di san thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tư vấn thừa kế (http://www.hslaw.vn/Mau-Van-Ban/Mau-Van-Ban.html); tu van thua ke (http://www.hslaw.vn/Mau-Van-Ban/Mau-Van-Ban.html)

Các website của HSLAWS:
- http://www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html);
- http://www.luatsu.cc (http://www.luatsu.cc/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-luat.html);
- http://www.thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html);
- http://www.thanhlapdoanhnghiep.cc (http://thanhlapdoanhnghiep.cc/thanh-lap-cong-ty/tu-van-phap-luat-chuyen-nghiep.html);
- http://www.thutucnhadat.info (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/trang-chu.html);
- http://www.thutuchanhchinh.info (http://thutuchanhchinh.info/Home/Default.aspx);
- http://www.ketoandoanhnghiep.info (http://ketoandoanhnghiep.info/ke-toan-hslaw/trang-chu.htm).