PDA

View Full Version : Thủ tục nhận thừa kế là Quyền sử dụng Đất và Quyền sở hữu Nhà



tuvanhonnhan
12-03-2011, 04:22 AM
Thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.21.05.08.50Bo%20luat%20dan%20su%202005.doc ) và pháp luật đất đai (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-229/Van-ban-phap-luat-Dat-dai---Moi-truong.html).

Trước khi thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.13.09.09.54Quy%20trinh%20khai%20nhan_phan% 20chia%20DSTK.doc), những người được hưởng di sản thừa kế phải tiến hành phân chia di sản. Việc phân chia di sản được lập thành văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có di sản.

Sau khi văn bản thỏa thuận phân chia di sản được xác nhận, những người thừa kế tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-181/Cap-giay-chung-nhan-QSD-Dat--QSH-Nha-o.html) tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nơi có đất theo thủ tục sau:

Hồ sơ đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gồm:

- Các giấy tờ về thừa kế như: Di chúc (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.13.09.09.10Di%20chuc.doc), Văn bản khai nhận di sản thừa kế (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.13.09.08.29Van%20ban%20khai%20nhan%20di%20 san%20thua%20ke.doc) (có công chứng nhà nước), Bản án của Tòa án ;

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người để lại di sản;

- Bản sao giấy khai sinh (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.07.09.43.27Giay%20khai%20sinh_ban%20sao_xa .doc) của người thừa kế (nếu là con) hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.07.08.41.41Giay%20chung%20nhan_ket%20hon_b an%20chinh_UBND%20xa.doc) nếu người thừa kế là vợ (chồng) của người chết làm cơ sở miễn nộp nghĩa vụ tài chính (thuế thu nhập cá nhân).

- Giấy chứng tử (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.07.09.38.15Giay%20chung%20tu_chinh_xa.doc) ;

- Tờ khai (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.11.09.05.26To%20khai%20thue%20thu%20nhap%2 0ca%20nhan.doc) nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Tờ khai nộp lệ phí trước bạ (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.11.09.05.47To%20khai%20le%20phi%20truoc%20 ba%20nha%20dat.doc) nhà đất;

- Đối với người được tặng cho là Việt kiều phải có thêm giấy tờ như Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt Nam cấp hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam

Về trình tự, thủ tục khai nhận di sản thừa kế quyền sử đất và quyền sở hữu nhà ở:

- Bước 1: Bên thừa kế nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (nếu là cá nhân), cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu là tổ chức). Nếu bên thừa kế không có di chúc hoặc bản án thì phải đến công chứng làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế hoặc chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Trường hợp có tranh chấp thì phải giải quyết xong tranh chấp.

- Bước 2: Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

- Bước 3: Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế (nếu chủ nhà không thuộc diện phải nộp hoặc được miễn nộp nghĩa vụ tài chính thì không có bước này).

- Bước 4: Sau khi đã nộp thuế, chủ nhà nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạn cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở (http://luatsurieng.vn/shop-611/Thu-tuc-nhan-thua-ke-la-Quyen-su-dung-Dat-va-Quyen-so-huu-Nha.html?&Page12=1&trang=1). Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.




HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666




T? khóa liên quan: Thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke.html?&Page1=1);Thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke.html?&Page1=1); di chúc (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke.html?&Page1=1); di chuc (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke.html?&Page1=1); thủ tục khai nhận di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thu tuc khai nhan di san thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tranh chấp thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tranh chap thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thừa kế quyền sử dụng đất (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thua ke quyen su dung dat (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thừa kế đất đai (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thua ke dat dai (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tư vấn pháp luật miễn phí (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1); tu van phap luat mien phi (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); luật sư riêng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); luat su rieng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); dịch vụ luật sư (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); dich vu luat su (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tu van thu tuc khai nhan di san thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tư vấn thừa kế (http://www.hslaw.vn/Mau-Van-Ban/Mau-Van-Ban.html); tu van thua ke (http://www.hslaw.vn/Mau-Van-Ban/Mau-Van-Ban.html)





Các website của HSLAWS:
- http://www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html);
- http://www.luatsu.cc (http://www.luatsu.cc/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-luat.html);
- http://www.thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html);
- http://www.thanhlapdoanhnghiep.cc (http://thanhlapdoanhnghiep.cc/thanh-lap-cong-ty/tu-van-phap-luat-chuyen-nghiep.html);
- http://www.thutucnhadat.info (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/trang-chu.html);
- http://www.thutuchanhchinh.info (http://thutuchanhchinh.info/Home/Default.aspx);
- http://www.ketoandoanhnghiep.info (http://ketoandoanhnghiep.info/ke-toan-hslaw/trang-chu.htm).