PDA

View Full Version : Thủ tục nhận di sản khi Thừa kế *** vị theo Pháp luậttuvanhonnhan
12-05-2011, 04:22 AM
Theo quy định của Bộ luật dân sự (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.21.05.08.50Bo%20luat%20dan%20su%202005.doc ), Thừa kế *** vị (http://www.luatsurieng.vn/shop-613/Thu-tuc-nhan-di-san-khi-Thua-ke-The-vi-theo-Phap-luat.html?&Page12=1&trang=1) là trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng thời diểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Điều kiện hưởng thừa kế *** vị là cháu, chắt của người để lại di sản phải còn sống hoặc chưa ra đời nhưng đã thành thai vào thời điểm ông, bà, cụ chết mới được áp dụng chế định thừa kế *** vị.

Thành phần hồ sơ khai nhận di sản thừa kế (http://www.luatsurieng.vn/shop-613/Thu-tuc-nhan-di-san-khi-Thua-ke-The-vi-theo-Phap-luat.html?&Page12=1&trang=1) cần chuẩn bị bao gồm:

- Hồ sơ khai nhận di sản của người thừa kế:

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của từng người (bản chính và bản sao);

+ Hộ khẩu (Bản chính và bản sao);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.07.08.41.41Giay%20chung%20nhan_ket%20hon_b an%20chinh_UBND%20xa.doc), giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận độc thân (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.07.08.45.54Giay%20xac%20nhan_tinh%20trang% 20hon%20nhan_VN.doc) (bản chính và bản sao);

+ Hợp đồng ủy quyền (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.13.02.05.18HD%20uy%20quyen.doc) (bản chính và bản sao), giấy ủy quyền (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.06.05.13.31Giay%20Uy%20Quyen.doc) (nếu xác lập giao dịch thông qua người đại diện);

+ Giấy khai sinh (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.07.09.43.47Giay%20khai%20sinh_ban%20chinh_ xa.doc), Giấy xác nhận con nuôi (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.11.12.37.32Quyet%20dinh%20cong%20nhan_nuoi %20con%20nuoi_ban%20chinh_xa.doc); bản án, sơ yếu lý lịch, các giấy tờ khác (bản chính và bản sao) chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người hưởng di sản thừa kế.

+ Giấy chứng tử (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.07.09.38.15Giay%20chung%20tu_chinh_xa.doc) của bố hoặc mẹ

- Hồ sơ pháp lý của người đề lại di sản thừa kế:

+ Giấy chứng tử (bản chính kèm bản sao) của người để lại di sản, giấy báo tử, bản án tuyên bố đã chết (bản chính kèm bản sao).

+ Giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận độc thân (bản chính kèm bản sao)

+ Di chúc (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.13.09.09.10Di%20chuc.doc) (nếu có)

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (http://www.hslaw.vn/Mau-VB-177/BIEU-MAU-DAT-DAI--NHA-O.html), Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất (http://luatsurieng.vn/shop-613/Thu-tuc-nhan-di-san-khi-Thua-ke-The-vi-theo-Phap-luat.html?&Page12=1&trang=1), do UBND cấp, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất, các loại giấy tờ khác về nhà ở (bản chính kèm bản sao); Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa - hợp thức hóa do UBND quận/huyện cấp có xác nhận của Phòng thuế trước bạ và thổ trạch; Văn tự bán nhà được UBND chứng nhận (nếu có); Biên lai thu thuế nhà đất (nếu có)

+ Giấy phép xây dựng (http://luatsurieng.vn/shop-613/Thu-tuc-nhan-di-san-khi-Thua-ke-The-vi-theo-Phap-luat.html?&Page12=1&trang=1) (nếu có)

+ Biên bản kiểm tra công trrình hoàn thành (nếu có)

+ Bản vẽ do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện, đã được UBND hoặc Phòng Tài nguyên và môi trường xác nhận kiểm tra nội nghiệp, quy hoạch (nếu có)

+ Giấy tờ về tài sản khác (Sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, giấy xác nhận của ngân hàng mở tài khoản, giấy đăng ký xe ô tô, cổ phiếu,HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666Từ khóa liên quan: Luật sư riêng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); luat su rieng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); dịch vụ luật sư (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); dich vu luat su (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); dịch vụ luật sư riêng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); dich vu luat su rieng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); khai nhận di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); khai nhan di san thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thủ tục khai nhận thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thu tuc khai nhan thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); từ chối nhận di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tu choi nhan di san thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tranh chấp thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tranh chap thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thừa kế tiền trong ngân hàng (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); thua ke tien trong ngan hang (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-210/Khai-nhan-di-san-thua-ke-.html); tư vấn pháp luật thường xuyên (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); tu van phap luat thuong xuyen (http://luatsurieng.vn/dich-vu-117/Tu-van-Luat-Hon-nhan--ket-hon--ly-hon--nhan-con-nuoi.html?&Page1=1); tư vấn pháp luật thừa kế (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html); tu van phap luat thua ke (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html).Các website của HSLAWS:
- http://www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html);
- http://www.luatsu.cc (http://www.luatsu.cc/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-luat.html);
- http://www.thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html);
- http://www.thanhlapdoanhnghiep.cc (http://thanhlapdoanhnghiep.cc/thanh-lap-cong-ty/tu-van-phap-luat-chuyen-nghiep.html);
- http://www.thutucnhadat.info (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/trang-chu.html);
- http://www.thutuchanhchinh.info (http://thutuchanhchinh.info/Home/Default.aspx);
- http://www.ketoandoanhnghiep.info (http://ketoandoanhnghiep.info/ke-toan-hslaw/trang-chu.htm).


.