PDA

View Full Version : Khởi kiện tranh chấp Hợp đồngtuvanhonnhan
12-06-2011, 02:33 AM
Hợp đồng (http://www.hslaw.vn/Mau-VB-179/BIEU-MAU-HOP-DONG.html) được kí kết giữa các bên trong hợp tác kinh doanh ngày càng trở nên phổ biến trong thời buổi kinh tế thị trường. Tuy nhiên sau khi kí kết hợp đồng, nếu các bên không tuân thủ theo các cam kết trong hợp đồng thì sẽ phát sinh tranh chấp. Một trong những phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng (http://luatsurieng.vn/shop-510/Don-khoi-kien-tranh-chap-Hop-dong.html?&Page12=1&trang=1) là khởi kiện ra Tòa án theo thủ tục tố tụng. Đơn khởi kiện (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.04.03.18.26Don%20khoi%20kien.doc) giải quyết tranh chấp hợp đồng là văn bản đầu tiên để các đương sự có thể trình bày nội dung vụ việc cũng như đưa ra các yêu cầu đề nghị toà án giải quyết.

Để soạn thảo đơn khởi kiện về tranh chấp hợp đồng (http://luatsurieng.vn/shop-510/Don-khoi-kien-tranh-chap-Hop-dong.html?&Page12=1&trang=1), các bên tham gia giải quyết vụ việc phải nắm vững được quy định pháp luật về hợp đồng, quá trình soạn thảo, kí kết hợp đồng và việc thực hiện hợp đồng. Về nội dung của đơn khởi kiện về tranh chấp hợp đồng, các bên phải tuân thủ theo như các mẫu đơn chung do pháp luật quy định. Mặt khác, đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng phải trình bày quá trình kí kết và thực hiện hợp đồng cũng như hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra. và xác định lỗi của các bên tham gia giao kết, thực hiện hợp đồng. Thông qua những phân tích trên, bên khởi kiện cần phải đưa ra được các yêu cầu của mình để giải quyết tranh chấp như: yêu cầu thực hiện hợp đồng, yêu cầu phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại (http://luatsurieng.vn/shop-510/Don-khoi-kien-tranh-chap-Hop-dong.html?&Page12=1&trang=1) do hành vi vi phạm hợp đồng, yêu cầu hủy hợp đồng trái pháp luật, yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ....

Thông thường nội dung của đơn khởi kiện (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.04.03.18.26Don%20khoi%20kien.doc) về tranh chấp hợp đồng bao gồm các yếu tố trên tuy nhiên tuỳ thuộc vào mỗi loại hợp đồng mà luật sư sẽ đi sâu vào chi tiết để trình bày trong nội dung của đơn khởi kiện.

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666Từ khóa liên quan: Tư vấn khởi kiện (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); tu van khoi kien (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); luật sư tư vấn (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); luat su tu van (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); luật sư tranh tụng (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); luat su tranh tung (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); thủ tục khởi kiện (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); thu tuc khoi kien (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); khởi kiện hành chính (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); khoi kien hanh chinh (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); khởi kiện dân sự (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); khoi kien dan su (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); tư vấn khởi kiện (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1838/Tu-van-khoi-kien.html); tu van khoi kien (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1838/Tu-van-khoi-kien.html); hồ sơ khởi kiện (http://luatsurieng.vn/shop-509/Ho-so-Khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); ho so khoi kien (http://luatsurieng.vn/shop-509/Ho-so-Khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1); tư vấn lập hồ sơ khởi kiện (http://luatsurieng.vn/tu-van-luat/mau-van-ban.html); tu van lap ho so khoi kien. (http://luatsurieng.vn/tu-van-luat/mau-van-ban.html); đơn khởi kiện (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.04.03.18.26Don%20khoi%20kien.doc); don khoi kien (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.04.03.18.26Don%20khoi%20kien.doc); tòa án (http://www.hslaw.vn/Mau-VB-176/BIEU-MAU-TO-TUNG.html); toa an (http://www.hslaw.vn/Mau-VB-176/BIEU-MAU-TO-TUNG.html)


Các website của HSLAWS:
- http://www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html);
- http://www.luatsu.cc (http://www.luatsu.cc/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-luat.html);
- http://www.thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html);
- http://www.thanhlapdoanhnghiep.cc (http://thanhlapdoanhnghiep.cc/thanh-lap-cong-ty/tu-van-phap-luat-chuyen-nghiep.html);
- http://www.thutucnhadat.info (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/trang-chu.html);
- http://www.thutuchanhchinh.info (http://thutuchanhchinh.info/Home/Default.aspx);
- http://www.ketoandoanhnghiep.info (http://ketoandoanhnghiep.info/ke-toan-hslaw/trang-chu.htm).


.