PDA

View Full Version : CƯỜI: Dũng cảm và mưu trízzhsp01zz
12-06-2011, 09:18 AM
bảo vệ (http://dichvubaovechuyennghiep.com), bao ve (http://dichvubaovechuyennghiep.com), cong ty bao ve (http://www.baovedainghia.vn)

Chàng hỏi nàng: "Em có đồng ý lấy anh không?"

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/BB/D1/E0/dung_cam_va_muu_tri_1.jpg.thumb210x0.ns.jpg

- Không ! Chồng em phải là người vừa dũng cảm vừa mưu trí.

- Nhưng anh đã từng cứu em khỏi chết đuối ở hồ mà?

- Hành động đó dũng cảm đấy, nhưng chưa đủ nói lên mưu trí của anh.

- *** em có biết ai đã nghĩ ra cách làm cho thuyền chìm không?

- !!!!!

zzhsp01zz
12-07-2011, 02:29 AM
hi hi he he!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zzhsp01zz
12-19-2011, 12:18 AM
hi hi he he !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!