PDA

View Full Version : Chuyện tình tuổi ô maimidu
06-26-2010, 07:06 PM
Tuổi ô mai thật mộng mơ và trong sáng :p

http:///forum.trochoithoitrang.net/upload/2010/06/chuyen-tinh-o-mai-1.gif
Bé trai hẹn bé gái đi chơi
http:///forum.trochoithoitrang.net/upload/2010/06/chuyen-tinh-o-mai-2.gif
Và 2 bé đã tới nơi
http:///forum.trochoithoitrang.net/upload/2010/06/chuyen-tinh-o-mai-3.gif
Bé trai mời bé gái ăn kẹo và bé gái đồng ý
http:///forum.trochoithoitrang.net/upload/2010/06/chuyen-tinh-o-mai-4.gif
Bé trai kiu bé gái nhắm mắt lại
http:///forum.trochoithoitrang.net/upload/2010/06/chuyen-tinh-o-mai-5.gif
Thật ra bé trai muốn nhưng mắt kở
http:///forum.trochoithoitrang.net/upload/2010/06/chuyen-tinh-o-mai-6.gif
Bé trai mún bé gái xíck lại
http:///forum.trochoithoitrang.net/upload/2010/06/chuyen-tinh-o-mai-7.gif
Và đã ,bé gái zật cả mìh
http:///forum.trochoithoitrang.net/upload/2010/06/chuyen-tinh-o-mai-8.gif
Ngọt ngào quá nhỉ

Bạn thấy tuổi ô mai mơ ngọt ngào *** nào, vỗ tay hoan hô các bạn nhé