PDA

View Full Version : Tư vấn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ-10/12/2011tuvanhiep
12-10-2011, 01:13 AM
1. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html)

1.1. Tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) (download tại thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/-Mau-Van-Ban-283/Thanh-lap-trung-tam-tin-hoc--trung-tam-ngoai-ngu.html))

1.2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/-Mau-Van-Ban-283/Thanh-lap-trung-tam-tin-hoc--trung-tam-ngoai-ngu.html) gồm các nội dung sau:

a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html)

b) Tên trung tâm, địa chỉ, số **** thoại, Email, Fax;

c) Dự kiến các chương trình giàng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;

d) Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định pháp luật;

đ) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);

e) Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

2.Thủ tục (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html)

2.1. Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện theo quy định thì trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo theo sự ủy quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html).

2.2. Phòng (Ban) Tổ chức của trường đại học, cao đẳng tiếp nhập hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) thuộc trường.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện theo quy định thì trình Hiệu trưởng trường ra quyết định thành lập.

Trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) thuộc trường đại học, cao đẳng chỉ mở lớp ở trong địa điểm của trường, nếu mở lớp ở ngoài địa điểm của trường thì phải đăng ký hoạt động với sở giáo dục vào đào tạo sở tại và chịu sự kiểm tra, giám sát của sở.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-truc-tuyen-mobile-0905746666.html)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-truc-tuyen-mobile-0905746666.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-126/Thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html), điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-269/dieu-kien-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html), thành lập trung tâm tin học (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-121/Thanh-lap-trung-tam-tin--hoc.html), Thủ tục thành lập trung tâm tin học (http://thanhlapcongty.asia/shop-268/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-tin-hoc.html), Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-269/dieu-kien-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html)

Website có dịch vụ tương tự:
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: thanhlapcongty.info.vn (http://thanhlapcongty.info.vn/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html)
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: thanhlapdoanhnghiep.cc (http://thanhlapdoanhnghiep.cc/shop-220/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html)
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: thanhlapdoanhnghiep.info.vn (http://thanhlapdoanhnghiep.info.vn/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html)
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/shop-115/Thanh-lap-Trung-tam-Dao-tao-Ngoai-ngu.html?&Page12=1&trang=1)