PDA

View Full Version : điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ-10/12/2011tuvanct
12-10-2011, 02:22 AM
Điều kiện (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) được quy định tại quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo ngày 04/06/2007

Trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) là loại hình trung tâm (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) được thành lập khi có đủ các điều kiện sau :

- Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định

- Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định

- Có đội ngũ giáo việc đủ tiêu chuẩn quy định, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.

- Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên

- Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html) trong năm đầu tiên

- Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html).


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-truc-tuyen-mobile-0905746666.html)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-truc-tuyen-mobile-0905746666.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-126/Thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html), điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-269/dieu-kien-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html), thành lập trung tâm tin học (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-121/Thanh-lap-trung-tam-tin--hoc.html), Thủ tục thành lập trung tâm tin học (http://thanhlapcongty.asia/shop-268/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-tin-hoc.html), Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-269/dieu-kien-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html), Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ (http://thanhlapcongty.asia/shop-272/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html)

Website có dịch vụ tương tự:
Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: thanhlapdoanhnghiep.cc (http://thanhlapdoanhnghiep.cc/shop-114/dieu-kien-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html)
Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: thanhlapcongty.info.vn (http://thanhlapcongty.info.vn/shop-269/dieu-kien-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html)
Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: thanhlapdoanhnghiep.info.vn (http://thanhlapdoanhnghiep.info.vn/shop-269/dieu-kien-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu.html)
Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/shop-115/Thanh-lap-Trung-tam-Dao-tao-Ngoai-ngu.html?&Page12=1&trang=1)