PDA

View Full Version : tai game avatar http://avatar.taigames.comgameavatar
12-11-2011, 11:03 AM
website: tai game avatar (http://avatar.taigames.com) http://avatar.taigames.com
Nội Dung:
Khi tham gia người chơi như sống trong thành phố ảo với dân cư là các bạn trẻ trên mọi miền đất nước đang online trên chiếc **** thoại di động của mình.Trong game bạn được thể hiện mình,được kết bạn , bày tỏ tình cảm, chăn nuôi, trồng trọt, câu cá, chơi games mini ngay trong games Avatar (http://avatar.taigames.com)…v.v.
http://avatar.taigames.com/images/tai-game-avatar.png
Game hấp dẫn bạn bởi hoạt động lao động làm ra của cải, vật chất bằng cách trồng trọt, chăn nuôi,câu cá. Cũng như các hoạt động giải trí tích điểm trên các game mini được tích hợp như Caro, cờ tướng, các game dân gian. tai game avatar (http://avatar.taigames.com)
Tai Game Avatar, Game Avatar, Tải Game Avatar (http://avatar.taigames.com)
kiem tra nick an (http://kiemtraannick.net)
tai game (http://taigames.com)