PDA

View Full Version : Thành lập trường đào tạo nghề lái xe-17/11/2011 - 17/11/11



tuvanpl
12-13-2011, 09:59 AM
Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html) chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Chuyển mục đích sử dụng đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-399/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html) của Cá nhân – Hộ gia đình

1. Hồ sơ cần thiết:

Nộp một (01) bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Download tại đây (http://www.hslaw.vn/Van-Ban1592/Don-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.html))

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về đất được quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (http://www.hslaw.vn/Van-Ban2165/Luat-dat-dai-so-13-2003-QH11-ban-hanh-ngay-10-12-2003.html) (nếu có).

- Bản mô tả ranh **** thửa đất + Hồ sơ kỹ thuật (nếu có).

- Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp người xin chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

2. Thời gian:

Thời gian giải quyết không quá hai mươi lăm (25) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) .

3. Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai số 13/2003/QH11 (http://www.hslaw.vn/Van-Ban2165/Luat-dat-dai-so-13-2003-QH11-ban-hanh-ngay-10-12-2003.html)ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Nghị định 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

4. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-phap-luat-nhanh-chong-hieu-qua-chinh-xac.html)

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/trang-chu.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-399/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html)
, Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-399/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), tư vấn đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-399/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), Quy trình chuyển mục đích sử dụng đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-399/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), Các bước chuyển mục đích sử dụng đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-399/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-399/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), Dịch vụ làm sổ đỏ (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-289/cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat--quyen-su-huu-nha--so-do-.html), Tư vấn tranh chấp đất đai (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html), Luật sư uy tín (http://thutucnhadat.info/nha-dat-27/trung-tam-tu-van-phap-luat---dich-vu-nha-dat.html), Văn phòng luật sư uy tín (http://thutucnhadat.info/nha-dat-27/trung-tam-tu-van-phap-luat---dich-vu-nha-dat.html)

Các website có dịch vụ tương tự:

- www.luasurieng.vn (http://luatsurieng.vn/dich-vu-76/Tu-van-luat-Dat-Dai--tranh-chap-va-thu-tuc-nha-dat.html)
- www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/dich-vu-70/tu-van-luat-dat-dai--tranh-chap-dat-dai.html)
- www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/shop-182/Thu-tuc-nhan-thua-ke-la-Quyen-su-dung-Dat-va-Quyen-so-huu-Nha.html)