PDA

View Full Version : Đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng - Thủ tục và hồ sơtuvanlaw
12-14-2011, 08:35 AM
Đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng - Thủ tục và hồ sơ
Hợp đồng (http://www.hslaw.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html) được kí kết giữa các bên trong hợp tác kinh doanh ngày càng trở nên phổ biến trong thời buổi kinh tế thị trường. Tuy nhiên sau khi kí kết hợp đồng (http://www.hslaw.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html), nếu các bên không tuân thủ theo các cam kết trong hợp đồng thì sẽ phát sinh tranh chấp (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html). Một trong những phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-165/Soan-thao--tu-van-giai-quyet-tranh-chap-Hop-dong.html) là khởi kiện (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) ra Tòa án theo thủ tục tố tụng (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1906/Thu-tuc-to-tung.html). Đơn khởi kiện (http://luatsurieng.vn/shop-504/Mau-don-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1) giải quyết tranh chấp hợp đồng (http://www.hslaw.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html) là văn bản đầu tiên để các đương sự có thể trình bày nội dung vụ việc cũng như đưa ra các yêu cầu đề nghị toà án giải quyết.

Để soạn thảo đơn khởi kiện (http://luatsurieng.vn/shop-504/Mau-don-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1) về tranh chấp hợp đồng (http://luatsurieng.vn/shop-510/Don-khoi-kien-tranh-chap-Hop-dong.html?&Page12=1&trang=1), các bên tham gia giải quyết vụ việc phải nắm vững được quy định pháp luật về hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html), quá trình soạn thảo, kí kết hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html) và việc thực hiện hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html). Về nội dung của đơn khởi kiện (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) về tranh chấp hợp đồng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-165/Soan-thao--tu-van-giai-quyet-tranh-chap-Hop-dong.html), các bên phải tuân thủ theo như các mẫu đơn chung do pháp luật quy định. Mặt khác, đơn khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) tranh chấp hợp đồng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-165/Soan-thao--tu-van-giai-quyet-tranh-chap-Hop-dong.html) phải trình bày quá trình kí kết và thực hiện hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html) cũng như hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html) gây ra. và xác định lỗi của các bên tham gia giao kết, thực hiện hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html). Thông qua những phân tích trên, bên khởi kiện (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) cần phải đưa ra được các yêu cầu của mình để giải quyết tranh chấp (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html)
như: yêu cầu thực hiện hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html), yêu cầu phạt hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html), bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html), yêu cầu hủy hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html) trái pháp luật, yêu cầu tuyên hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html) vô hiệu một phần hoặc toàn bộ....

Thông thường nội dung của đơn khởi kiện (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) về tranh chấp hợp đồng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-165/Soan-thao--tu-van-giai-quyet-tranh-chap-Hop-dong.html)
bao gồm các yếu tố trên tuy nhiên tuỳ thuộc vào mỗi loại hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html#) mà luật sư sẽ đi sâu vào chi tiết để trình bày trong nội dung của đơn khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html).

Việc tham gia của luật sư trong quá trình khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) tranh chấp hợp đồng (http://www.luatsurieng.vn/dich-vu-165/Soan-thao--tu-van-giai-quyet-tranh-chap-Hop-dong.html) là vô cùng quan trọng và cần thiết. HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html) với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp đến quý khách hàng một dịch vụ hoàn hảo theo đúng các cam kết trong giai đoạn này.

Các dịch vụ HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html) cung cấp đến khách hàng:

- Tư vấn pháp luật về hợp đồng (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html#);

- Tư vấn pháp luật về thủ tục khởi kiện (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1) tranh chấp hợp đồng (http://luatsurieng.vn/dich-vu-165/Soan-thao--tu-van-giai-quyet-tranh-chap-Hop-dong.html);

- Soan thảo đơn khởi kiện( download tại đây (http://luatsurieng.vn/shop-504/Mau-don-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1) ) và hồ sơ khởi kiện (http://luatsurieng.vn/shop-509/Ho-so-Khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1);

- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ khởi kiện (http://luatsurieng.vn/shop-509/Ho-so-Khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1) ra Tòa án có thẩm quyền.HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Các từ khóa liên quan: soạn thảo đơn khởi kiện (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html), tranh chấp đất đai (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html), hợp đồng lao động (http://luatsurieng.vn/-Mau-Van-Ban-198/Hop-dong-Lao-dong.html), hợp đồng dân sự (http://luatsurieng.vn/-Mau-Van-Ban-196/Hop-dong-dan-su.html), Hợp đồng kinh doanh - thương mại (http://luatsurieng.vn/Mau-VB-179/MAU-VAN-BAN-HOP-DONG.html), tranh chấp thương mại quốc tế (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-2444/Tranh-chap-thuong-mai-quoc-te.html), thủ tục khởi kiện (http://luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1), hồ sơ khởi kiện (http://luatsurieng.vn/shop-509/Ho-so-Khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1), tranh chap dat dai (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html), hợp đồng dân sự (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-196/Hop-dong-dan-su.html), hop dong kinh doanh - thuong mai (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-197/Hop-dong-Kinh-doanh---Thuong-mai.html)

Các website có dịch vụ tương tự:

- www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
- www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html)
- www.thutucnhadat.info (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/trang-chu.html)
- www.luatsu.cc (http://luatsu.cc/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html)
- www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-phap-luat.html)