PDA

View Full Version : Đơn khởi kiện Dân sự, Kinh tế - trình tự và hồ sơtuvanlaw
12-15-2011, 02:56 AM
Đơn khởi kiện Dân sự, Kinh tế- trình tự và hồ sơ
[/b]Việc tư vấn và soạn thảo Đơn khởi kiện (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) cho khách hàng trong vụ án dân sự (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-2627/Khoi-kien-vu-an-dan-su.html), kinh tế (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1845/Thu-tuc-khoi-kien-vu-an-kinh-te.html) là những việc làm phổ biến của luật sư khi cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1909/Bo-luat-to-tung-dan-su.html).

Để soạn thảo đơn khởi kiện (http://luatsurieng.vn/shop-504/Mau-don-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1) vụ án dân sự (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1850/Ho-so-khoi-kien-vu-an-dan-su.html) kinh tế (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-2628/Khoi-kien-vu-an-kinh-te.html), luật sư phải nắm bắt được rõ nội dung của vụ việc. Luật sư sẽ áp dụng các văn bản pháp luật như Bộ luật dân sự (http://www.hslaw.vn/Van-Ban2157/Bo-luat-dan-su-so-33-2005-QH11-ban-hanh-ngay-27-06-2005.html), Luật thương mại (http://www.hslaw.vn/dich-vu-6/Tu-van-Doanh-nghiep--Luat-thuong-mai.html)… để phân tích các lỗi mà các bên đã mắc phải trong khi tham gia tư vấn giải quyết cho khách hàng. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần có sự tham vấn của luật sư mà các bên có thể hiểu rõ bản chất của vấn đề tranh chấp (http://www.luatsurieng.vn/dich-vu-165/Soan-thao--tu-van-giai-quyet-tranh-chap-Hop-dong.html) mà có thể tự thoả thuận giải quyết vụ việc mà không cần phải nhờ đến sự phán xử của Toà án.

Mặt khác cũng chính nhờ sự tư vấn kịp thời của luật sư mà đương sự mới thấy rõ bản chất của vụ việc và quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Việc soạn thảo Đơn khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-200/The-thuc--noi-dung-Don-khoi-kien--khieu-nai--to-cao.html) hay Đơn đề nghị (http://tuvanphapluat.asia/van-ban-download-1535/don-de-nghi-thi-hanh-an.html) áp dụng những biện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ được luật sư tiến hành ngay ở thời điểm này.

Việc tham gia của luật sư trong quá trình Khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) tranh chấp dân sự (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-2629/Tranh-tung-vu-an-dan-su.html), kinh tế (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-2628/Khoi-kien-vu-an-kinh-te.html) là vô cùng quan trọng và cần thiết. HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html) với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp đến quý khách hàng một dịch vụ hoàn hảo theo đúng các cam kết trong giai đoạn này.

Các dịch vụ HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html) cung cấp đến khách hàng:

- Tư vấn pháp luật về dân sự (http://www.hslaw.vn/Van-Ban2157/Bo-luat-dan-su-so-33-2005-QH11-ban-hanh-ngay-27-06-2005.html), kinh tế (http://www.hslaw.vn/dich-vu-6/Tu-van-Doanh-nghiep--Luat-thuong-mai.html);

- Tư vấn pháp luật về thủ tục khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) tranh chấp dân sự (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1870/Tranh-chap-quyen-su-dung-dat.html), kinh tế (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1868/Tranh-chap-quyen-so-huu-tri-tue.html);

- Soan thảo đơn khởi kiện (download tại đây (http://www.luatsurieng.vn/shop-504/Mau-don-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1)) và hồ sơ khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html);

- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) đến Tòa án có thẩm quyền.HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666[/b]

Từ khóa liên quan:: Soạn thảo đơn kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-200/The-thuc--noi-dung-Don-khoi-kien--khieu-nai--to-cao.html), thủ tục khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1) , hợp đồng dân sự (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-196/Hop-dong-dan-su.html), hop dong dan su (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-196/Hop-dong-dan-su.html), khởi kiện tranh chấp đất đai (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html), khởi kiện vụ án kinh tế (www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1845/Thu-tuc-khoi-kien-vu-an-kinh-te.html), khoi kien tranh chap dat dai (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html), khởi kiện tranh chấp hợp đồng (http://www.luatsurieng.vn/shop-510/Don-khoi-kien-tranh-chap-Hop-dong.html?&Page12=1&trang=1), bộ luật tố tụng dân sự (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1909/Bo-luat-to-tung-dan-su.html), tranh chấp sở hữu trí tuệ (http://www.luatsurieng.vn/dich-vu-126/Dai-dien--tu-van-tranh-chap-So-huu---Tri-tue.html), hồ sơ khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/shop-509/Ho-so-Khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1), ho so khoi kien (http://www.luatsurieng.vn/shop-509/Ho-so-Khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1), tố tụng kinh tế (http://www.luatsu.cc/tu-khoa-lien-quan-1788/To-tung-kinh-te.html), to tung kinh ke (http://www.luatsu.cc/tu-khoa-lien-quan-1788/To-tung-kinh-te.html)

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
- www.luatsu.cc (http://luatsu.cc/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html)
- www.thutucnhadat.info (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/trang-chu.html)
- www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html)
- www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-phap-luat.html)