PDA

View Full Version : Tư vấn thành lập chi nhánh công ty trong nước-15/12/2011tuvanlaw
12-15-2011, 07:29 AM
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

- Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài.

- Doanh nghiệp có thể được đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa **** hành chính.

TƯ VẤN THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TRONG NƯỚC

HSLAWS (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/nguyen-tac-hoat-dong-hslaws.html) chuyên tư vấn thành lập chi nhánh công ty (http://luatsurieng.vn/shop-104/Thanh-la%CC%A3p-Chi-nha%CC%81nh-Cong-ty-trong-Nuoc.html?&Page12=1&trang=1), cung cấp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty, đại diện nộp đơn Thành lập chi nhánh công ty (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước: Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty (http://luatsurieng.vn/shop-98/Thanh-lap-Cong-ty-Trach-nhiem-Huu-han-Hai-thanh-vien-Tro-len.html?&Page12=1&trang=1) bao gồm các nội dung như sau:

1. HSLAWS (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/nguyen-tac-hoat-dong-hslaws.html) tư vấn khách hàng

- Tư vấn các quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh công ty (http://luatsurieng.vn/shop-99/Thanh-lap-Cong-ty-Trach-nhiem-Huu-han-Mot-thanh-vien.html?&Page12=1&trang=1)

- Hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất và chính xác nhất đảm bảo tiến trình thành lập chi nhánh công ty (http://luatsurieng.vn/shop-101/Thanh-lap-Cong-ty-Hop-danh.html?&Page12=1&trang=1) diễn ra nhanh chóng và đảm bảo nhất.

2. Hồ sơ bao gồm:

2.1. Khi thành lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định của người đứng đầu chi nhánh bao gồm :

- Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam hoặc một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

+ Hộ chiếu Việt Nam;

+ Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay *** hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.

+ Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

- Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:

2.2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (http://luatsurieng.vn/shop-98/Thanh-lap-Cong-ty-Trach-nhiem-Huu-han-Hai-thanh-vien-Tro-len.html?&Page12=1&trang=1), của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên (http://luatsurieng.vn/shop-99/Thanh-lap-Cong-ty-Trach-nhiem-Huu-han-Mot-thanh-vien.html?&Page12=1&trang=1), của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1), của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh (http://luatsurieng.vn/shop-101/Thanh-lap-Cong-ty-Hop-danh.html?&Page12=1&trang=1) về việc thành lập chi nhánh công ty (http://luatsurieng.vn/shop-102/Thanh-lap-Cong-ty-Lien-doanh.html?&Page12=1&trang=1);

2.3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

2.4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định của người đứng đầu chi nhánh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. HSLAWS (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/nguyen-tac-hoat-dong-hslaws.html) đại diện khách hàng.

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho chi nhánh tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu chi nhánh (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Dấu) - Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho chi nhánh;

- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho chi nhánh.

4. HSLAWS chăm sóc khách hàng.

Sau khi đại diện khách hàng thực hiện xong các nội dung trong hợp đồng, quý khách hàng sẽ được hưởng những dịch vụ ưu đãi sau:

- Miến phí Dịch vụ Luật sư Riêng trong 06 tháng.

- Miễn phí dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật và bản tin pháp luật 24/7 trong 06 tháng.

- Tư vấn quản trị Doanh nghiệp: 02 tháng.

- Giảm 30% tất cả các phí dịch vụ phát sinh và các phí dịch vụ sau khi hết hạn.


HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666