PDA

View Full Version : Dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói-17/12/2011tuvanhiep
12-17-2011, 12:55 AM
Công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Theo quy định tại Điều 77 Luật doanh nghiệp công ty cổ phần được định nghĩa như sau:

Công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) là doanh nghiệp, trong đó:

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

- Công ty (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật doanh nghiệp 2005

- Công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

HSLAWS (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html) chuyên tư vấn thủ tục Thành lập công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1), cung cấp hồ sơ xin Thành lập công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1), đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin Thành lập công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1).

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Tư vấn trước khi thành lập công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) :

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;

- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

- Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

- Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.


2. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thành lập công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) cho khách hàng:

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, HSLAWS (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html) sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ Thành lập công ty cổ phẩn (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) cho khách hàng, hồ sơ bao gồm:

- Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (download tại đây (http://luatsurieng.vn/van-ban-download-865/giay-de-nghi-dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-co-phan.html))

- Soạn thảo Điều lệ công ty (download tại đây (http://luatsurieng.vn/van-ban-download-863/du-thao-dieu-le-cong-ty-co-phan.html))

- Soạn thảo danh sách sáng lập viên (download tại đây (http://luatsurieng.vn/van-ban-download-864/danh-sach-co-dong-sang-lap-cong-ty-co-phan.html))

- Giấy ủy quyền (download tại đây (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.03.31.05.08.11Giay%20Uy%20Quyen.doc))

- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên

- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc (download tại đây (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.20.10.38.1212.QD%20bo%20nhiem.doc))

- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (download tại đây (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.20.10.38.1212.QD%20bo%20nhiem.doc))

- Sổ đăng ký thành viên sáng lập

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục thành lập công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) cho khách hàng, cụ thể:

- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ xin Thành lập công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT;

- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Thành lập công ty cổ phần (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) tại sở KH-ĐT;

- Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;

- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

4. Dịch vụ ưu đãi cho khách hàng sau khi Thành lập công ty (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) :

- Cung cấp bộ hồ sơ nội bộ Công ty miễn phí (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1);

- Tư vấn soạn thảo nội quy quy chế công ty;

- Cung cấp hồ sơ và tư vấn miễn phí (http://luatsurieng.vn/shop-97/Thanh-lap-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1) 1 năm;

- Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu;

- Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu;

- Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất;


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢCTƯ VẤN CỤ THỂ (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html)

VĂN PHÒNG PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (http://luatsurieng.vn/shop-98/Thanh-lap-Cong-ty-Trach-nhiem-Huu-han-Hai-thanh-vien-Tro-len.html?&Page12=1&trang=1), Thành lập công ty TNHH một thành viên (http://luatsurieng.vn/shop-98/Thanh-lap-Cong-ty-Trach-nhiem-Huu-han-Hai-thanh-vien-Tro-len.html?&Page12=1&trang=1), Thành lập công ty hợp danh (http://luatsurieng.vn/shop-101/Thanh-lap-Cong-ty-Hop-danh.html?&Page12=1&trang=1), Thành lập công ty liên doanh (http://luatsurieng.vn/shop-102/Thanh-lap-Cong-ty-Lien-doanh.html?&Page12=1&trang=1), Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (http://luatsurieng.vn/shop-103/Thanh-lap-Cong-ty-100--von-nuoc-ngoai.html?&Page12=1&trang=1), Văn phòng Luật sư (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html), Luật sư (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html)

Website có dịch vụ tương tự:
Thành lập công ty cổ phần tại: thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/shop-273/cong-ty-co-phan.html)
Thành lập công ty cổ phần tại: thanhlapcongty.info.vn (http://thanhlapcongty.info.vn/shop-273/cong-ty-co-phan.html)
Thành lập công ty cổ phần tại: thanhlapdoanhnghiep.info.vn (http://thanhlapdoanhnghiep.info.vn/shop-273/cong-ty-co-phan.html)
Thành lập công ty cổ phần tại: thanhlapdoanhnghiep.cc (http://thanhlapdoanhnghiep.cc/shop-70/cong-ty-co-phan.html)