PDA

View Full Version : Các giấy tờ, tài liệu đính kèm khi gửi Đơn, Thưtuvanlaw
12-17-2011, 03:29 AM
Các giấy tờ, tài liệu đính kèm khi gửi Đơn, Thư

Theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 10 năm 2010 thì: Đơn khiếu nại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-199/Don-Khieu-nai.html?&Page1=1), tố cáo (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-198/Don-To-cao.html?&Page1=1) được tiếp nhận từ các nguồn: Do cá nhân, cơ quan, tổ chức trực tiếp gửi đến; Do Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí và các cơ quan khác chuyển đến; Được gửi đến qua Dịch vụ bưu chính. Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm xử lý đơn được tiếp nhận từ các nguồn nói trên trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn. Việc xử lý đơn phải tuân theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính khoa học, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời.

Đơn khiếu nại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-199/Don-Khieu-nai.html?&Page1=1), tố cáo (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-198/Don-To-cao.html?&Page1=1) thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thụ lý theo quy định thì cán bộ xử lý đơn đề suất thủ trưởng cơ quan thụ lý để giải quyết. Một số Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo Đơn khiếu nại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-199/Don-Khieu-nai.html?&Page1=1), tố cáo (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-198/Don-To-cao.html?&Page1=1):

1. Quyết định hành chính bị Khiếu nại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-199/Don-Khieu-nai.html?&Page1=1), tố cáo (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-198/Don-To-cao.html?&Page1=1) (nếu là khởi kiện (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html?&Page1=1), khiếu nại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-199/Don-Khieu-nai.html?&Page1=1), tố cáo (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-198/Don-To-cao.html?&Page1=1) về lĩnh vực Hành chính);

2. Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu của Người Khởi kiện, Khiếu nại (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1956/Nguoi-khieu-nai.html), Tố cáo (http://luatsurieng.vn/shop-516/Cac-quyen-co-ban-cua-Nguoi-to-cao.html?&Page12=1&trang=1) (Bản sao có chứng thực);

3. Sổ hộ khẩu gia đình (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1027/So-ho-khau.html) (Bản sao có chứng thực);

4. Các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Số lượng hồ sơ phải nộp: 01 Bộ

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (http://www.hslaw.vn/Van-Ban2160/Bo-luat-to-tung-dan-su-so-24-2004-QH11-ban-hanh-ngay-24-06-2004.html), người khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) phải nộp hồ sơ khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/shop-509/Ho-so-Khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1) bao gồm Đơn khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/shop-504/Mau-don-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1) kèm theo những chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) của mình là có căn cứ và hợp pháp. Hồ sơ khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/shop-509/Ho-so-Khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1) vụ án dân sự gồm những loại giấy tờ sau:

- Đơn khởi kiện (download tại đây (http://www.hslaw.vn/Van-Ban1184/Don-khoi-kien.html));

- Biên bản hòa giải (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1854/Bien-ban-hoa-giai-tranh-chap-dat-dai.html)(vụ án đất đai), Quyết định trả lời khiếu nại lần đầu (vụ án hành chính);

- Các tài liệu liên quan đến vụ kiện ( giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (http://www.luatsurieng.vn/shop-174/Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-Dat--So-do--Ca-nhan---Ho-gia-dinh.html?&Page12=1&trang=1), sở hữu nhà ở, hợp đồng...);

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao có sao y) nếu là cá nhân;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/-dich-vu-197/Don-Khoi-kien.html) là tổ chức như: giấy phép hoạt động, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (http://www.hslaw.vn/Van-Ban849/Giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-Ho-kinh-doanh.html); điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp (bản sao có sao y) nếu là pháp nhân;

- Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/shop-504/Mau-don-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1) (ghi rõ số bản chính, bản sao).

* Lưu ý: Những loại giấy tờ nêu trên chỉ có tính chất tham khảo, tùy theo vụ việc cụ thể, Tòa án sẽ yêu cầu cung cấp thêm những tài liệu, chứng cứ khác. Tuy nhiên, hồ sơ chỉ là thủ tục về mặt hình thức, cách thức chứ không phải là điều kiện duy nhất để đưa vụ án ra xét xử.

Số lượng hồ sơ: 01 bộHÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666


Từ khóa liên quan: Đơn khởi kiện (http://www.hslaw.vn/Van-Ban1184/Don-khoi-kien.html), Đơn tố cáo (http://www.hslaw.vn/Van-Ban2604/Bieu-mau-don-to-cao-va-giay-uy-quyen-khieu-nai.html), đơn khiếu nại (http://www.hslaw.vn/Van-Ban1549/Don-khieu-nai.html), thủ tục khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/shop-508/Tu-van-thu-tuc-khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1), thủ tục tố cáo (http://www.luatsurieng.vn/shop-514/Tu-van-thu-tuc-To-cao.html?&Page12=1&trang=1), thủ tục khiếu nại (www.luatsurieng.vn/shop-517/Tu-van-thu-tuc-khieu-nai.html?&Page12=1&trang=1), hồ sơ khởi kiện (http://www.luatsurieng.vn/shop-509/Ho-so-Khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1), hồ sơ tố cáo (http://www.luatsurieng.vn/shop-509/Ho-so-Khoi-kien.html?&Page12=1&trang=1), hồ sơ khiếu nại (http://www.luatsurieng.vn/shop-517/Tu-van-thu-tuc-khieu-nai.html?&Page12=1&trang=1), thủ tục tranh chấp và khiếu nại tố cáo về Đất đai (http://tuvanphapluat.asia/shop-105/thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap--khieu-nai--to-cao-ve-dat-dai.html), tố tụng hành chính (http://ketoandoanhnghiep.info/-Mau-Van-Ban-210/To-tung-Hanh-chinh.html)

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.ketoandoanhnghiep.info (http://ketoandoanhnghiep.info/-Mau-Van-Ban-210/To-tung-Hanh-chinh.html)
- www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
- www.luatsu.cc (http://luatsu.cc/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html)
- www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html)
- www.thutucnhadat.info (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/dich-vu.html)
- www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-phap-luat.html)