PDA

View Full Version : Khởi kiện, tranh tụng vụ án tranh chấp đất đai doanh nghiệphoidapluat
12-20-2011, 04:13 AM
Để trợ giúp pháp lý cho các doanh nghiệp giải quyết những tranh chấp, vướng mắc pháp lý về đất đai (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-106/tu-van-phap-luat-dat-dai.html), nhà ở, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh tiến triển nhanh chóng và hiệu quả, văn phòng chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ sau đây:

1) Tư vấn theo vụ việc, tư vấn thường xuyên theo hợp đồng dài hạn cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản về việc giải quyết những tranh chấp, vướng mắc pháp lý về đất đai, nhà ở (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-106/tu-van-phap-luat-dat-dai.html);

2) Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện (luật sư đại diện theo uỷ quyền (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-246/khoi-kien--tham-gia-tranh-tung-vu-an-tranh-chap-dat-dai-cho-doanh-nghiep.html)) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án tranh chấp về đất đai, nhà ở (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-246/khoi-kien--tham-gia-tranh-tung-vu-an-tranh-chap-dat-dai-cho-doanh-nghiep.html);

3) Nhận làm đại diện theo uỷ quyền (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-246/khoi-kien--tham-gia-tranh-tung-vu-an-tranh-chap-dat-dai-cho-doanh-nghiep.html) hoặc tham gia tố tụng, tiến hành điều tra, xác minh hồ sơ địa chính ở các câp có thẩm quyền, thu thập tài liệu chứng cứ cho các cá nhân, tổ chức là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án tranh chấp về đất đai, nhà ở (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-246/khoi-kien--tham-gia-tranh-tung-vu-an-tranh-chap-dat-dai-cho-doanh-nghiep.html);

4) Tư vấn miễn phí (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-106/tu-van-phap-luat-dat-dai.html), lập dự án đầu tư (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-249/hinh-thuc-huy-dong-von-gop-doi-voi-du-an-cap-i.html), hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý xin giao đất, thuê đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-227/du-an-xin-cap-dat--thue-dat-phuc-vu-san-xuat-kinh-doanh.html) làm mặt bằng sản xuất kinh doanh cho các cá nhân tổ chức;

5) Tư vấn, thực hiện các thủ tục pháp lý về việc chuyển nhượng (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-381/chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat.html), chuyển đổi (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-399/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), thừa kế, *** chấp (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-236/cam-co--the-chap-quyen-su-dung-dat--quyen-so-huu-nha.html), góp vốn đất đai, nhà ở;

6) Môi ****, hỗ trợ mua bán nhà đất, nhà đất dự án, căn hộ chung cư cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản.

Những tranh chấp, vướng mắc pháp lý về đất đai, nhà ở mà văn phòng chúng tôi chuyên tư vấn, hỗ trợ giải quyết bao gồm:

- Tranh chấp thừa kế về đất đai, nhà ở (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html);
- Tranh chấp về Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đai, nhà ở (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html):

a) Tranh chấp về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
b) Tranh chấp về Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, tài sản trên đất (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html);
c) Tranh chấp về Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html);
d) Tranh chấp về Hợp đồng *** chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html);
e) Tranh chấp về Hợp đồng mua bán, trao đổi (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html), tặng cho, *** chấp nhà ở gắn liền với đất ở (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html)...

- Tranh chấp về mốc **** đất đai (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html), nhà ở;
- Tranh chấp về chia tài sản chung là đất đai, nhà ở (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html);
- Tranh chấp về bồi thường, tái định cư (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html) khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
- Tranh chấp về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.


TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NHÀ - ĐẤT HSLAW (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/dich-vu.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666


Từ khóa liên quan: chuyển đổi nhà tập thể (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-247/chuyen-doi-so-huu-nha-tap-the-cho-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), mua bán nhà tập thể (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-247/chuyen-doi-so-huu-nha-tap-the-cho-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), chuyển nhượng nhà tập thể (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-247/chuyen-doi-so-huu-nha-tap-the-cho-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), làm sổ đỏ (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-380/giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat--so-do--ca-nhan---ho-gia-dinh.html), hợp đồng mua bán nhà đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-382/chuyen-nhuong-quyen-so-huu-nha.html), kiện tụng đất đai (http://thutucnhadat.info/tu-van-nha-dat-111/tranh-chap-dat-dai--thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.html), chuyển đổi mục đích đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-399/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), tư vấn đền bù giải tỏa (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-261/boi-thuong-tai-dinh-cu-doi-voi-dat-chua-co-gcn-quyen-su-dung-dat.html),


Các website có dịch vụ tương tự:
- www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-147/Tranh-chap-Dat-dai---Thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-Dat-dai.html)
- www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/-dich-vu-89/Tu-van-tranh-chap-va-thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-Dat-dai.html)
-