PDA

View Full Version : Giá trị thiệt hại thực tếtvkhoikien
12-20-2011, 07:05 AM
Giá trị thiệt hại thực tế
Theo nguyên tắc về bồi thường thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1880/Boi-thuong-thiet-hai.html) thì: “Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường …” (Điều 605 Bộ luật dân sự năm 2005 (http://www.hslaw.vn/Van-Ban2157/Bo-luat-dan-su-so-33-2005-QH11-ban-hanh-ngay-27-06-2005.html)). Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1888/Thiet-hai-ve-vat-chat.html) và thiệt hại do tổn thất về tinh thần (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1887/Thiet-hai-ve-tinh-than.html).

- Thiệt hại về vật chất (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1888/Thiet-hai-ve-vat-chat.html) bao gồm: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại Điều 608 Bộ luật dân sự; thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1886/Thiet-hai-suc-khoe.html) quy định tại khoản 1 Điều 609 Bộ luật dân sự; thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1885/Thiet-hai-tinh-mang.html) quy định tại khoản 1 Điều 610 Bộ luật dân sự; thiệt hại do danh dự (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1890/Xam-pham-danh-du.html), nhân phẩm (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1892/Xam-pham-nhan-pham.html), uy tín (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1891/Xam-pham-uy-tin.html) bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 611 Bộ luật dân sự.

- Thiệt hại do tổn thất về tinh thần (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1887/Thiet-hai-ve-tinh-than.html) của cá nhân được hiểu là do sức khỏe (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1886/Thiet-hai-suc-khoe.html), danh dự (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1890/Xam-pham-danh-du.html), nhân phẩm (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1892/Xam-pham-nhan-pham.html), uy tín (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1891/Xam-pham-uy-tin.html) bị xâm phạm mà người bị thiệt hại hoặc do tính mạng bị xâm phạm (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1885/Thiet-hai-tinh-mang.html) mà người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải chịu đau thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, bị giảm sút hoặc mất uy tín, bị bạn bè xa lánh do bị hiểu nhầm... và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất mà họ phải chịu.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt để giải quyết được quyền lợi của các bên là phải xác định đầy đủ và chính xác thiệt hại thực tế của các bên và mức độ lỗi của hành vi gây thiệt hại, đồng thời xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả.

Thực tiễn cho thấy, vấn đề xác định thiệt hại thực tế (http://luatsurieng.vn/shop-430/Gia-tri-thiet-hai-thuc-te.html?&Page12=1&trang=1) tương đối phức tạp vì các bên có quyền lợi, nghĩa vụ đối lập nhau và thông thường việc xác định thiệt hại thực tế (http://luatsurieng.vn/shop-430/Gia-tri-thiet-hai-thuc-te.html?&Page12=1&trang=1) sẽ do các cơ quan giám định chuyên trách thực hiện theo yêu cầu của các bên.

HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html) trợ giúp Khách hàng trong việc phân tích, tổng hợp giá trị thiệt hại bằng hoạt động:

- Liên hệ với các cơ quan chuyên trách để yêu cầu giám định thiệt hại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-187/Tu-van-danh-gia-muc-do-thiet-hai.html);

- Cung cấp thông tin pháp luật liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1880/Boi-thuong-thiet-hai.html) tùy theo từng vụ việc của Khách hàng;

- Hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị hồ sơ yêu cầu xác định thiệt hại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-188/Phan-tich-va-tong-hop-cac-gia-tri-thiet-hai.html?&Page1=1);

- Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu xác định thiệt hại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-188/Phan-tich-va-tong-hop-cac-gia-tri-thiet-hai.html?&Page1=1)HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: bồi thường thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1880/Boi-thuong-thiet-hai.html), thiệt hại tính mạng (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1885/Thiet-hai-tinh-mang.html), thiet hai tinh mang (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1885/Thiet-hai-tinh-mang.html), thiệt hại sức khỏe (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1886/Thiet-hai-suc-khoe.html), thiet hai suc khoe (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1886/Thiet-hai-suc-khoe.html), thiệt hại tinh thần (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1887/Thiet-hai-ve-tinh-than.html), thiet hai tinh than (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1887/Thiet-hai-ve-tinh-than.html), thiệt hại vật chất (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1888/Thiet-hai-ve-vat-chat.html), thiet hai vat chat (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1888/Thiet-hai-ve-vat-chat.html), xâm phạm danh dự (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1890/Xam-pham-danh-du.html), xam pham danh du (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1890/Xam-pham-danh-du.html), xâm phạm uy tín (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1891/Xam-pham-uy-tin.html), xam pham uy tin (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1891/Xam-pham-uy-tin.html), xâm phạm nhân phẩm (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1892/Xam-pham-nhan-pham.html), xam pham nhan pham (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1892/Xam-pham-nhan-pham.html), đền bù thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1881/Den-bu-thiet-hai.html), đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1835/Don-khoi-kien-boi-thuong-thiet-hai.html), đánh giá mức độ thiệt hại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-187/Tu-van-danh-gia-muc-do-thiet-hai.html), phân tích tổng hợp các giá trị thiệt hại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-188/Phan-tich-va-tong-hop-cac-gia-tri-thiet-hai.html)

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
- www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html)
- www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-phap-luat.html)
- www.luatsu.cc (http://luatsu.cc/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html)