PDA

View Full Version : Tặng cho tài sản trong thời kỳ hôn nhântuvanhonnhan
12-20-2011, 08:58 AM
Theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.22.02.00.47Luat%20hon%20nhan%20va%20gia%20 dinh%202000.doc), tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kì hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế (http://luatsurieng.vn/shop-377/Quyen-thua-ke-tai-san-giua-vo-chong.html?&Page12=1&trang=1) chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung là tài sản chung vợ chồng.

Tài sản chung vợ chồng (http://luatsurieng.vn/shop-381/Tang--cho-tai-san-trong-thoi-ky-hon-nhan.html?&Page12=1&trang=1) là tài sản chung hợp nhất. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc định đoạt tài sản chung. Do đó, việc tặng, cho tài sản chung có giá trị lớn của vợ chồng hoặc tài sản chung là nguồn sống duy nhất của gia đình trong thời kì hôn nhân phải có sự bàn bạc, thỏa thuận của vợ và chồng.

Những tài sản mà vợ, chồng có trước khi kết hôn (http://luatsurieng.vn/shop-358/Thu-tuc-ket-hon.html?&Page12=1&trang=1); tài sản được thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-209/Thua-ke-va-Cac-quy-dinh-cua-Phap-luat-ve-Thua-ke.html) riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; đồ dùng, tư trang cá nhân là tài sản riêng của mỗi người.

Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình. Do vậy, việc tặng, cho tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kì hôn nhân là quyền của mỗi người mà không phụ thuộc vào ý chí của người còn lại trừ trường hợp việc tặng, cho tài sản thuộc sở hữu riêng của một bên vợ hoặc chồng nhưng tài sản đó đã đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức phát sinh là nguồn sống duy nhất của gia đình.

Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch tặng, cho tài sản (http://luatsurieng.vn/shop-381/Tang--cho-tai-san-trong-thoi-ky-hon-nhan.html?&Page12=1&trang=1) chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo đời sống gia đình; liên quan đến quyền và lợi hợp pháp của vợ, chồng có thể cả bên thứ ba tham gia giao dịch.

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Từ khóa liên quan: tài sản chung vợ, chồng (http://luatsurieng.vn/shop-381/Tang--cho-tai-san-trong-thoi-ky-hon-nhan.html?&Page12=1&trang=1); tai san chung vo, chong (http://luatsurieng.vn/shop-381/Tang--cho-tai-san-trong-thoi-ky-hon-nhan.html?&Page12=1&trang=1); tặng, cho tài sản (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.13.02.09.51HD%20tang%20cho%20tai%20san.doc ); tang, cho tai san (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.13.02.09.51HD%20tang%20cho%20tai%20san.doc ); thừa kế tài sản (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-209/Thua-ke-va-Cac-quy-dinh-cua-Phap-luat-ve-Thua-ke.html); thua ke tai san (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-209/Thua-ke-va-Cac-quy-dinh-cua-Phap-luat-ve-Thua-ke.html); quyền thừa kế củ vợ, chồng (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-209/Thua-ke-va-Cac-quy-dinh-cua-Phap-luat-ve-Thua-ke.html); quyen thua ke cua vo, chong (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-209/Thua-ke-va-Cac-quy-dinh-cua-Phap-luat-ve-Thua-ke.html); dịch vụ luật sư (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html); dich vu luat su (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html); tư vấn pháp luật về thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-172/Thua-ke--di-chuc--tang--cho-tai-san-trong-thoi-ky-hon-nhan.html?&Page1=1); tu van phap luat ve thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-172/Thua-ke--di-chuc--tang--cho-tai-san-trong-thoi-ky-hon-nhan.html?&Page1=1); văn phòng luật sư tại hà nội (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html); van phong luat su tai ha noi (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html)
Các website của HSLAWS:
- http://www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html);
- http://www.luatsu.cc (http://www.luatsu.cc/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-luat.html);
- http://www.thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html);
- http://www.thanhlapdoanhnghiep.cc (http://thanhlapdoanhnghiep.cc/thanh-lap-cong-ty/tu-van-phap-luat-chuyen-nghiep.html);
- http://www.thutucnhadat.info (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/trang-chu.html);
- http://www.thutuchanhchinh.info (http://thutuchanhchinh.info/Home/Default.aspx);
- http://www.ketoandoanhnghiep.info (http://ketoandoanhnghiep.info/ke-toan-hslaw/trang-chu.htm).