PDA

View Full Version : Di sản và khai nhận di sản thừa kếtuvanhonnhan
12-21-2011, 03:08 AM
Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.21.05.08.50Bo%20luat%20dan%20su%202005.doc ): “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.” Di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/shop-598/Di-san-va-viec-xac-dinh-di-san-thua-ke.html?&Page12=1&trang=1) có thể là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài sản thuộc sở hữu của người để lại di sản.

Việc xác định di sản thừa kế mà người chết để lại căn cứ vào giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp đối với khối tài sản đó. Đối với trường hợp di sản thừa kế là tài sản thuộc sở hữu chung thì việc xác định tài sản chung của người để lại di sản có thể dựa trên những thỏa thuận đã có từ trước hoặc căn cứ vào văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành

Pháp luật Việt Nam quy định về hồ sơ, thủ tục khai nhận di sản thừa kế (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.13.09.09.54Quy%20trinh%20khai%20nhan_phan% 20chia%20DSTK.doc) như sau:

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế của các bên:

- Hồ sơ khai nhận di sản của người nhận di sản gồm:

+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của từng người (bản chính và bản sao);

+ Hộ khẩu (Bản chính và bản sao);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.07.08.41.41Giay%20chung%20nhan_ket%20hon_b an%20chinh_UBND%20xa.doc), giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận độc thân (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.07.08.45.54Giay%20xac%20nhan_tinh%20trang% 20hon%20nhan_VN.doc) (bản chính và bản sao);

+ Hợp đồng ủy quyền (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.03.31.05.08.11Giay%20Uy%20Quyen.doc) (bản chính và bản sao), giấy ủy quyền (nếu xác lập giao dịch thông qua người đại diện);

+ Giấy khai sinh (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.07.09.43.47Giay%20khai%20sinh_ban%20chinh_ xa.doc), Giấy xác nhận con nuôi; bản án, sơ yếu lý lịch, các giấy tờ khác (bản chính và bản sao) chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người hưởng di sản thừa kế.

- Hồ sơ pháp lý của người đề lại di sản thừa kế gồm:

+ Giấy chứng tử (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.07.09.38.15Giay%20chung%20tu_chinh_xa.doc) (bản chính kèm bản sao) của người để lại di sản, giấy báo tử, bản án tuyên bố đã chết (bản chính kèm bản sao).

+ Giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận độc thân (bản chính kèm bản sao)

+ Di chúc (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.13.09.09.10Di%20chuc.doc) (nếu có)

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-181/Cap-giay-chung-nhan-QSD-Dat--QSH-Nha-o.html), Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở do UBND cấp, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất, các loại giấy tờ khác về nhà ở (bản chính kèm bản sao); Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa - hợp thức hóa do UBND quận/huyện cấp có xác nhận của Phòng thuế trước bạ và thổ trạch TP. HCM; Văn tự bán nhà được UBND chứng nhận (nếu có); Biên lai thu thuế nhà đất (nếu có)

+ Giấy phép xây dựng (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-188/Giay-phep-xay-dung.html) (nếu có)

+ Biên bản kiểm tra công trrình hoàn thành (nếu có)

+ Bản vẽ do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện, đã được UBND hoặc Phòng Tài nguyên và môi trường xác nhận kiểm tra nội nghiệp, quy hoạch (nếu có)

+ Giấy tờ về tài sản khác (Sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, giấy xác nhận của ngân hàng mở tài khoản, giấy đăng ký xe ô tô, cổ phiếu,

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thẩm quyền giải quyết: UBND xã, văn phòng công chứng, Phòng công chứng

- Thời hạn giải quyết: Đối với hồ sơ thông thường, không quá 02 ngày làm việc; Đối với hồ sơ phức tạp, không quá 10 ngày làm việc

- Mức phí, lệ phí: (Theo Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTP-BTC (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.28.05.36.49Thong%20tu%20lien%20tich%2091_2 008_TTLT_BTP_BTC.doc)). Mức thu phí tính trên giá trị tài sản phân chia. Cụ thể như sau:

+ Dưới 100.000.000 đồng mức thu lệ phí là 100.000đồng

+ Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng mức thu lệ phí là 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

+ Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng mức thu lệ phí là 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng

+ Từ trên 5.000.000.000 đồng mức thu lệ phí là 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp).

Trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại thời điểm công chứng thì giá trị tính phí công chứng được tính như sau: Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch (x) Giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://luatsurieng.vn/luat-su-tu-van-tranh-tung/lien-he-luat-su-rieng-0905746666.html)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Từ khóa liên quan: Di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1229/Di-san-thua-ke.html); di san thua ke; phân chia tài sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1229/Di-san-thua-ke.html); phan chia tai san thua ke (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1230/Phan-chia-tai-san.html); khai nhận di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1235/Khai-nhan-di-san-thua-ke.html); khai nhan di san thua ke (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1235/Khai-nhan-di-san-thua-ke.html); thủ tục khai nhận di sản thừa kế (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1236/Thu-tuc-khai-nhan-di-san-thua-ke.html); thu tuc khai nhan di san thua ke (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1236/Thu-tuc-khai-nhan-di-san-thua-ke.html); thừa kế theo di chúc (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1184/Thua-ke-theo-di-chuc.html); thua ke theo di chuc (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1184/Thua-ke-theo-di-chuc.html); thừa kế theo pháp luật (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1183/Thua-ke-theo-phap-luat.html); thua ke theo phap luat (http://luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1183/Thua-ke-theo-phap-luat.html); dịch vụ luật sư (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html); dich vu luat su (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html); tư vấn pháp luật về thừa kế (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-172/Thua-ke--di-chuc--tang--cho-tai-san-trong-thoi-ky-hon-nhan.html?&Page1=1); tu van phap luat ve thua ke (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-172/Thua-ke--di-chuc--tang--cho-tai-san-trong-thoi-ky-hon-nhan.html?&Page1=1); văn phòng luật sư tại hà nội (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html); van phong luat su tai ha noi (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html)
Các website của HSLAWS:
- http://www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/luat-su-uy-tin.html);
- http://www.luatsu.cc (http://www.luatsu.cc/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html);
- http://www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-luat.html);
- http://www.thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html);
- http://www.thanhlapdoanhnghiep.cc (http://thanhlapdoanhnghiep.cc/thanh-lap-cong-ty/tu-van-phap-luat-chuyen-nghiep.html);
- http://www.thutucnhadat.info (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/trang-chu.html);
- http://www.thutuchanhchinh.info (http://thutuchanhchinh.info/Home/Default.aspx);
- http://www.ketoandoanhnghiep.info (http://ketoandoanhnghiep.info/ke-toan-hslaw/trang-chu.htm).