PDA

View Full Version : Hướng dẫn thành lập công ty tnhh-21/12/2011tuvanct
12-21-2011, 03:56 AM
Công ty TNHH một thành viên (http://thanhlapcongty.asia/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Với đội ngũ Luật sư (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html), Chuyên viên tư vấn (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html) có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html) chuyên tư vấn thủ tục Thành lập Công ty TNHH (http://thanhlapcongty.asia/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) 1 thành viên, cung cấp hồ sơ xin Thành lập công ty TNHH (http://thanhlapcongty.asia/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) một thành viên, đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH (http://thanhlapcongty.asia/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) 1 thành viên của Văn phòng Luật sư (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html) Nam Hà Nội đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng với chi phí dịch vụ thấp nhất.

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

1. Tư vấn hành lang pháp lý trước khi thành lập:

HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html) sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý doanh nghiệp như:

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp ;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;

- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

- Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

- Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thành lập công ty TNHH (http://thanhlapcongty.asia/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) một thành viên cho khách hàng:

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Văn phòng Luật sư (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html) Nam Hà Nội sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ Thành lập công ty TNHH (http://thanhlapcongty.asia/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) một thành viên cho khách hàng, hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (download tại thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/van-ban-download-876/giay-de-nghi-dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien.html) )
- Soạn thảo Điều lệ Công ty (download tại thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/van-ban-download-875/du-thao-dieu-le-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien.html) )

- Giấy ủy quyền (download tại thanhlapcongty.asia (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.13.02.05.18HD%20uy%20quyen.doc) )

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc (download tại thanhlapcongty.asia (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.13.02.05.18HD%20uy%20quyen.doc))

- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (download tai thanhlapcongty.asia (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.20.10.40.287.Quy%20che%20bo%20nhiem.doc))

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục thành lập công ty TNHH (http://thanhlapcongty.asia/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) 1 thành viên, cụ thể:

- Tiến hành soạn thảo hồ sơ Thành lập công ty TNHH một thành viên (http://thanhlapdoanhnghiep.info.vn/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) cho khách hàng ;

- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ Thành lập công ty (http://thanhlapcongty.asia/Home/ChitietVB.aspx?CategoryTextID=147) TNHH 1 thành viên cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT;

- Nhận Giấy chứng nhận Thành lập công ty TNHH (http://thanhlapcongty.asia/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) 1 thành viên tại sở KH-ĐT;

- Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;

- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

4. Dịch vụ ưu đãi cho khách hàng sau khi thành lập công ty (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html):

- Cung cấp bộ hồ sơ nội bộ công ty miễn phí (http://thanhlapcongty.asia/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html);

- Tư vấn soạn thảo nội quy quy chế công ty;

- Cung cấp hồ sơ và tư vấn miễn phí (http://thanhlapcongty.asia/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) 1 năm;

- Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu;

- Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu;

- Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html?Page=1)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html?Page=1)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666.

Từ khóa liên quan: thành lập công ty TNHH 2 thành viên (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thanh lap cong ty TNHH 2 thanh vien (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập công ty cổ phần (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập công ty TNHH 1 thành viên (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập công ty hợp danh (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập doanh nghiệp tư nhân (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập văn phòng đại diện (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập chi nhánh (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), tư vấn thành lập công ty (http://thanhlapcongty.asia/dich-vu-69/Thanh-lap-Cong-ty.html?&Page1=1), dịch vụ thành lập công ty trọn gói (http://thanhlapcongty.asia/dich-vu-69/Thanh-lap-Cong-ty.html?&Page1=1), Văn phòng Luật sư (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/nguyen-tac-hoat-dong-hslaws.html), Luật sư (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/nguyen-tac-hoat-dong-hslaws.html), Văn phòng Luật sư uy tín (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html), Văn phòng Luật sư tại Hà Nội (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html)

Các website có dịch vụ tương tự:
Thành lập công ty trọn gói tại: thanhlapcongty.info.vn (http://thanhlapcongty.info.vn/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html)
Thành lập công ty trọn gói tại: thanhlapdoanhnghiep.cc (http://thanhlapdoanhnghiep.cc/-dich-vu-77/Thanh-lap-doanh-nghiep.html)
Thành lập công ty trọn gói tại: thanhlapdoanhnghiep.info.vn (http://thanhlapdoanhnghiep.info.vn/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html)
Thành lập công ty trọn gói tại: luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-128/Thanh-lap-Cong-ty.html)
Thành lập công ty trọn gói tại: ketoandoanhnghiep.info (http://ketoandoanhnghiep.info/dich-vu-ke-toan-180/Thanh-lap-Doanh-nghiep.html)