PDA

View Full Version : Hướng dẫn thành lập công ty tnhh 2 thành viên-21/12/2011tuvanlaw
12-21-2011, 06:19 AM
Công ty TNHH (http://thanhlapcongty.asia/shop-271/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len.html) là sự kết hợp các yếu tố của công ty cổ phần và công ty hợp danh. Theo quy định tại Điều 38 luật doanh nghiệp thì công ty TNHH hai thành viên trở lên (http://thanhlapcongty.asia/shop-271/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len.html) được định nghĩa như sau :
Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó :
- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;
- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
- Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 43,44 và 45 của Luật doanh nghiệp 2005;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư các pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phần.
Với đội ngũ Luật sư (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/nguyen-tac-hoat-dong-hslaws.html), chuyên viên tư vấn pháp luật (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/nguyen-tac-hoat-dong-hslaws.html) chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, HSLAWS (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html?Page=1) chuyên tư vấn thủ tục, trình tự và đại diện khách hàng - Văn phòng luật sư (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/nguyen-tac-hoat-dong-hslaws.html) Nam Hà Nội sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên (http://thanhlapcongty.asia/shop-271/Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len.html?&Page12=1&trang=1) như:

1. Tư vấn trước khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên (http://thanhlapcongty.asia/shop-271/Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len.html?&Page12=1&trang=1)

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;
- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;
- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
- Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
- Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên cho khách hàng:
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, HSLAWS sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên cho khách hàng, hồ sơ bao gồm:

- Biên bản về việc họp các thành viên trước thành lập
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Download tại thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/van-ban-download-871/giay-de-nghi-dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len.html) )
- Soạn thảo Điều lệ Công ty ( Download tại thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/van-ban-download-869/du-thao-dieu-le-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len.html) )
- Soạn thảo danh sách thành viên sáng lập (Download tại thanhlapcongty.asia (http://thanhlapcongty.asia/van-ban-download-870/danh-sach-thanh-vien-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len.html) )
- Giấy ủy quyền
- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của thành viên sáng lập
- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng thành viên
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc ( Download tại thanhlapcongty.asia (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.20.10.38.1212.QD%20bo%20nhiem.doc))
- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng ( Download tại thanhlapcongty.asia (http://www.hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2011.04.20.10.38.1212.QD%20bo%20nhiem.doc))
- Sổ đăng ký thành viên sáng lập

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên (http://thanhlapcongty.asia/shop-271/Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len.html?&Page12=1&trang=1) trở lên cho khách hàng, cụ thể:

- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ xin thành lập công ty TNHH (http://thanhlapcongty.asia/shop-270/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) hai thành viên trở lên cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT;
- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận thành lập công ty TNHH hai thành viên (http://thanhlapcongty.asia/shop-271/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len.html) trở lên tại sở KH-ĐT;
- Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;
- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

4. Dịch vụ ưu đãi cho khách hàng sau khi thành lập công ty:

- Cung cấp bộ hồ sơ nội bộ công ty miễn phí (http://thanhlapcongty.asia/shop-271/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len.html);
- Tư vấn soạn thảo nội quy quy chế công ty;
- Cung cấp hồ sơ và tư vấn miễn phí (http://thanhlapcongty.asia/shop-271/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len.html) 1 năm;
- Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu;
- Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu;
- Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất;

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-truc-tuyen-mobile-0905746666.html)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS (http://thanhlapcongty.asia/thanh-lap-doanh-nghiep/tu-van-truc-tuyen-mobile-0905746666.html)
Địa chỉ: Số 901, tầng 9, tháp A, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại VP: 043 724 6666 - Di động: 090 574 6666[/center]

Từ khóa liên quan: thành lập công ty TNHH 2 thành viên (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thanh lap cong ty TNHH 2 thanh vien (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập công ty cổ phần (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập công ty TNHH 1 thành viên (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập công ty hợp danh (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập doanh nghiệp tư nhân (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập văn phòng đại diện (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), thành lập chi nhánh (http://thanhlapcongty.asia/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html), tư vấn thành lập công ty (http://thanhlapcongty.asia/dich-vu-69/Thanh-lap-Cong-ty.html?&Page1=1), dịch vụ thành lập công ty trọn gói (http://thanhlapcongty.asia/dich-vu-69/Thanh-lap-Cong-ty.html?&Page1=1), Văn phòng Luật sư (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/nguyen-tac-hoat-dong-hslaws.html), Luật sư (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/nguyen-tac-hoat-dong-hslaws.html), Văn phòng Luật sư uy tín (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html), Văn phòng Luật sư tại Hà Nội (http://luatsurieng.vn/tu-van-phap-luat/thong-cao-bao-chi.html)

Các website có dịch vụ tương tự:
Thành lập công ty trọn gói tại: thanhlapcongty.info.vn (http://thanhlapcongty.info.vn/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html)
Thành lập công ty trọn gói tại: thanhlapdoanhnghiep.cc (http://thanhlapdoanhnghiep.cc/-dich-vu-77/Thanh-lap-doanh-nghiep.html)
Thành lập công ty trọn gói tại: thanhlapdoanhnghiep.info.vn (http://thanhlapdoanhnghiep.info.vn/-dich-vu-118/Cac-loai-hinh-doanh-nghiep.html)
Thành lập công ty trọn gói tại: luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-128/Thanh-lap-Cong-ty.html)
Thành lập công ty trọn gói tại: ketoandoanhnghiep.info (http://ketoandoanhnghiep.info/dich-vu-ke-toan-180/Thanh-lap-Doanh-nghiep.html)