PDA

View Full Version : Theme cho Iphonegamethoitrang
06-30-2010, 04:21 PM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/iphone.jpg
Downloads (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/worldblue.zip)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/iphone1.jpg
Downloads (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/wetools.zip)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/iphone2.jpg
Downloads (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/Veracrow.rar)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/iphone3.jpg
Downloads (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/Themes.zip)

bengocnghech
06-30-2010, 05:32 PM
Em cũng tổng hợp được vài theme nè,em tải về lâu gòy quên mất nguồn của ai lun tác giả thông cảm

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone1.jpg
Theme Iphone 1 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone1.rar)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone2.jpg
Theme Iphone 2 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone2.zip)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone3.jpg
Theme Iphone 3 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone3.zip)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone4.jpg
Theme Iphone 4 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone4.zip)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone5.jpg
Theme Iphone 5 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone5.rar)
Thấy không đẹp thì đừng mắng em

bengocnghech
06-30-2010, 05:34 PM
5 Theme Iphone nữa nè

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone6.jpg
Theme Iphone 6 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone6.zipr)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone7.jpg
Theme Iphone 7 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone7.rar)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone8.jpg
Theme Iphone 8 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone8.rar)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone9.jpg
Theme Iphone 9 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone9.zip)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone10.jpg
Theme Iphone 10 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone10.zip)

bengocnghech
06-30-2010, 05:39 PM
Thêm 5 theme nữa nè


http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone11.jpg
Theme Iphone 11 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone11.rar)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone12.jpg
Theme Iphone 12 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone12.rar)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone13.jpg
Theme Iphone 13 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone13.zip)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone14.jpg
Theme Iphone 14 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone14.zip)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone15.jpg
Theme Iphone 15 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone15.zip)
Thấy đẹp thì cười 1 cái cho em vui nha

bengocnghech
06-30-2010, 05:45 PM
Ráng thêm 5 cái theme nữa cho thành 20 Theme Iphone

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone16.jpg
Theme Iphone 16 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone16.rar)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone17.jpg
Theme Iphone 17 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone17.zip)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone18.jpg
Theme Iphone 18 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone18.zip)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone19.jpg
Theme Iphone 19 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone19.zip)

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone20.jpg
Theme Iphone 20 (http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/themeiphone20.zipr)
Hy vọng ai cũng dùng IPhone