PDA

View Full Version : Avatar dễ thuơng wa' đi....pengoc
12-29-2011, 03:47 PM
Avatar đáng yêu,nghộ nghĩnh nè.....

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava12.png

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava11.jpg

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava10.jpg

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava9.jpg

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava8.jpg

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava7.jpg

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava6.jpg

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava5.jpg

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava4.jpg

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava3.jpg

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava2.jpg

http://i1080.photobucket.com/albums/j323/kidsun1/Ava1.jpg

:confused: