PDA

View Full Version : Chơi game ông lão đào vàngnhogame
07-09-2010, 09:13 AM
Chơi game dao vang (http://trochoithoitrang.net/play_game.php?gameflash=29&ccate_id=8&game_name=%C4%90%C3%A0o+v%C3%A0ng+ki%E1%BB%83u+%C3 %9Ac++-+cash&gamecname=Game+T%C3%ACm+V%C3%A0ng)

Thu thập đủ vàng nhanh chóng đủ để đạt được cấp độ tiếp theo.

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/gold-miner.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/gold-miner-1.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/07/gold-miner-2.jpg