PDA

View Full Version : Phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp [28]tmsoft123
04-16-2011, 01:23 AM
Phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp [28]<BR />

website: http://www.quanlybanhang.com.vn<BR />

Các chức năng:<BR />

-Quản lý bán hàng<BR />

-Quản lý hàng tồn kho.<BR />

-Quản lý hàng và công nợ bảo hành (chọn thêm)<BR />

-Quản lý hàng khuyến mãi (chọn thêm)<BR />

-Quản lý cho thuê sản phẩm (chọn thêm)<BR />

-Quản lý quỹ công nợ tiền.<BR />

-Quản lý quỹ tiền mặt <BR />

-Quản lý doanh thu, lợi nhuận<BR />

-Hỗ trợ máy đọc mã vạch<BR />

-Quản lý công đoạn sản xuất (chọn thêm)<BR />

-Quản lý lương sản xuất, bán hàng (chọn thêm)<BR />

-Hệ thống bảo mật và mô hình quản lý phân quyền<BR />

Các phần mềm đóng gói khác: <BR />

Quản lý bán phụ tùng ôtô xe máy<BR />

Quản lý bán hàng gas bếp<BR />

Quản lý nhà hàng<BR />

Quản lý bàn hàng nước giải khát<BR />

Quản lý gạch và vật liệu xây dựng<BR />

Quản lý bán hàng máy tính<BR />

Quản lý bán hàng siêu thị<BR />

Có sửa chữa phần mềm theo yêu cầu !!!<BR />

Liên hệ: <BR />

Công ty phát triển phần mềm TMSoft.<BR />

http://www.quanlybanhang.com.vn<BR />

quanlybanhang.com.vn<BR />

Hotline: 0912626400 hoac 04.22129853 <BR />

Nick: tmsoft3 hoac pvhung79<BR />

Văn phòng tại Hà Nội<BR />

Tòa nhà 101 Láng hạ, Hà nội, Phòng 1803. Tầng 18<BR />

Văn phòng tại Hồ Chí Minh<BR />

Tòa nhà Indochina Park, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Tp.HCM. Phòng 3B06, Tầng 4