PDA

View Full Version : PTCRB đã chứng nhận firmware cho Xperia Acro HD!trinhpc001
02-14-2012, 06:10 AM
http://i358.photobucket.com/albums/oo30/xxuuxx/2012-02-14_043027.png


Như tiêu đề đã nói, PTCRB đã chứng nhận phiên bản firmware (http://vnsony.com/tags.php?tag=firmware) đầu tiên cho thiết bị chỉ có ở Nhật Bản, Xperia Acro HD (SO-03D) (http://vnsony.com/tags.php?tag=xperia acro hd). Phiên bản GSM ở đây được giành cho NTT Docomo, chúng ta không thể thấy phiên bản CDMA của KDDI (lS12S) niêm yết trên PTCRB. Phiên bản firmware (http://vnsony.com/tags.php?tag=firmware) được chứng nhận là 6.0.A.1.249, cùng chung phiên bản với Xperia S (http://vnsony.com/tags.php?tag=xperia s) và Xperia NX (http://vnsony.com/tags.php?tag=xperia nx) đã được chứng nhận tuần trước.


Vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu về sự xuất hiện của firmware (http://vnsony.com/tags.php?tag=firmware) cho Xperia Ion (http://vnsony.com/tags.php?tag=xperia ion).
Nguồn (http://www.xperiablog.net/2012/02/13/ptcrb-certifies-firmware-for-xperia-acro-hd/)