PDA

View Full Version : {khunglongmap} Nhật kí yêu thươngkidsun
02-15-2012, 03:16 PM
{khunglongmap} Nhật kí yêu thương
Sắp tới sẽ là một bước mới trong con đường mình đã chọn, chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng chỉ mong một điều là cuốn nhật kí yêu thương này sẽ luôn đầy ắp những tiếng cười, những khoảnh khắc hạnh phúc của những đôi lứa đang yêu.

http://i1179.photobucket.com/albums/x389/kidsun2/khunglongmap10.jpg

http://i1179.photobucket.com/albums/x389/kidsun2/khunglongmap11.jpg

http://i1179.photobucket.com/albums/x389/kidsun2/khunglongmap12.jpg

http://i1179.photobucket.com/albums/x389/kidsun2/khunglongmap2.jpg

http://i1179.photobucket.com/albums/x389/kidsun2/khunglongmap3.jpg

http://i1179.photobucket.com/albums/x389/kidsun2/khunglongmap4.jpg

http://i1179.photobucket.com/albums/x389/kidsun2/khunglongmap5.jpg

http://i1179.photobucket.com/albums/x389/kidsun2/khunglongmap6.jpg

http://i1179.photobucket.com/albums/x389/kidsun2/khunglongmap7.jpg

http://i1179.photobucket.com/albums/x389/kidsun2/khunglongmap8.jpg